اخبار

احتمال اختلال در سرویس های غیرحضوری بانک شهر

به دلیل ارتقا کمی و کیفی زیرساخت های فنی، احتمال بروز اختلال در خدمات غیرحضوری بانک شهر وجود دارد.

راه‌اندازی کارت‌های شهروندی، از اقدامات مهم حوزه بانکداری

کارت‌های شهروندی که برای نخستین از سوی بانک شهر راه‌اندازی شد، با ارائه خدمات متنوع بانکی، گامی مهم در حوزه بانکداری کشور بود.

تسهیل در دسترسی به خدمات بانکی با پیشخوان‌های شهرنت

با ارائه تمام خدمات بانکی در پیشخوان‌های شهرنت، شهروندان می‌توانند همه خدمات مورد نیاز بانکی خود را در کوتاه‌ترین زمان و به سادهترین شکل دریافت کنند.

آرشیو اخبار