اخبار

خودبانک(VTM) پاسخگوی انتظارات شهروندان در حوزه بانکداری الکترونیک

معاون برنامه‌ریزی و فناوری‌اطلاعات بانک شهر، راه‌اندازی دستگاه‌های خود‌بانک را جایگزینی مناسب برای کاهش شعب فیزیکی بانک دانست و گفت: این دستگا‌ه‌ها پاسخگوی همه نیازها و انتظارات شهروندان در حوزه بانکداری است.

احتمال اختلال در سرویس های غیرحضوری بانک شهر

به دلیل ارتقا کمی و کیفی زیرساخت های فنی، احتمال بروز اختلال در خدمات غیرحضوری بانک شهر وجود دارد.

راه‌اندازی کارت‌های شهروندی، از اقدامات مهم حوزه بانکداری

کارت‌های شهروندی که برای نخستین از سوی بانک شهر راه‌اندازی شد، با ارائه خدمات متنوع بانکی، گامی مهم در حوزه بانکداری کشور بود.

آرشیو اخبار