اخبار

حضور بانک شهر در سیزدهمین نمایشگاه فرهنگی عطر سیب

در آستانه فرارسیدن ماه محرم و برگزاری سیزدهمین نمایشگاه فرهنگی مذهبی عطر سیب، بانک شهر به منظور تسهیل در مراودات پولی شرکت‌کنندگان، در این نمایشگاه حضور یافت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کاهش هزینه و افزایش فرصت‌ها با خود‌بانک‌ شهر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستگاه‌های خودبانک بانک شهر، از هزینه شهروندان کاسته و بر میزان خلق فرصت‌ها می‌افزاید.

پورزرندی خبر داد: روند صعودی توسعه بانکداری الکترونیک از سوی بانک شهر

از الکترونیک، بانکداری توسعه حوزه در بانک این سوی از شده انجام اقدامات به اشاره با شهر بانکمدیرعامل روند صعودی فعالیت‌های بانک شهر در این حوزه خبر داد.

آرشیو اخبار