اخبار

تسهیل در دسترسی به خدمات بانکی با پیشخوان‌های شهرنت

با ارائه تمام خدمات بانکی در پیشخوان‌های شهرنت، شهروندان می‌توانند همه خدمات مورد نیاز بانکی خود را در کوتاه‌ترین زمان و به سادهترین شکل دریافت کنند.

حضور بانک شهر در سیزدهمین نمایشگاه فرهنگی عطر سیب

در آستانه فرارسیدن ماه محرم و برگزاری سیزدهمین نمایشگاه فرهنگی مذهبی عطر سیب، بانک شهر به منظور تسهیل در مراودات پولی شرکت‌کنندگان، در این نمایشگاه حضور یافت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کاهش هزینه و افزایش فرصت‌ها با خود‌بانک‌ شهر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستگاه‌های خودبانک بانک شهر، از هزینه شهروندان کاسته و بر میزان خلق فرصت‌ها می‌افزاید.

آرشیو اخبار