01 مهر 1397
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • اولویت های پژوهش
   بانک شهر همراستا با سیاستهای کلان بانک در خصوص توسعه فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی و با هدف بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی دانشجویان و پژوهشگران و تأمین بخشی از نیازهای پژوهشی و اولویت‌های بانک، اقدام به حمایت مالی از پایان‌نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، مقالات و تألیفات نموده است.
   در این راستا، کلیه همکاران بانک و سایر پژوهشگران (به صورت محدود) می‌توانند پس از هماهنگی با اداره برنامه ریزی و تحقیقات، نسبت به انتخاب یکی از عناوین اولویت‌های پژوهشی، اقدام نموده و نسبت به انجام مراحل بعدی جهت ارسال پروپوزال ها، مقالات و تألیفات خود اقدام نمایند.
   حمایت مالی طرح های واصله پس از بررسی کارشناسی و تأیید شورای عالی پژوهش بانک، به شرح ذیل اختصاص می یابد:
   حداکثر 20 میلیون ریال برای پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد
   حداکثر 35 میلیون ریال برای پایان نامه های مقطع دکتری
   حداکثر 5 میلیون ریال برای مقالات
   حداکثر 15 میلیون ریال برای تألیف و ترجمه کتب
   شایان ذکر است شرایط حمایت مالی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، مقالات و تألیفات، صرفاً مشمول مواردی خواهد شد که موضوع خود را از بین اولویت های پژوهشی و با هماهنگی اداره برنامه ریزی و تحقیقات (شماره های تماس 83364659 ، 83364797 و 83364977 ) انتخاب کرده باشند.