23 آذر 1397
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • مدیریت ها
   سید مرتضی صالحی
   • سید مرتضی صالحی

   • قائم مقام معاونت و مدیر امور سازمان و برنامه ریزی
   • اطلاعات بیشتر
   مجید رحیمی
   • مجید رحیمی

   • مدیر امور اعتبارات
   حمیدرضا عظیمی
   اسماعیل غفاری
   • اسماعیل غفاری

   • مدیر امور حسابرسی و کنترل های داخلی
   مهدی میرزا محمدی
   • مهدی میرزا محمدی

   • سرپرست مدیریت امور عملیات ارزی
   اصغر روح الهی
   • اصغر روح الهی

   • سرپرست مدیریت امور بازرسی و نظارت
   • 021-89303701-2
   حجت اله نجاری
   • حجت اله نجاری

   • مدیر امور سهام داران
   میثم نمازی
   • میثم نمازی

   • مدیر امور فناوری اطلاعات
   lمسعود الفتی
   • مسعود الفتی

   • سرپرست مدیریت امور بازاریابی
   معصومه خراسان فردی
   • معصومه خراسان فردی

   • سرپرست مدیریت امور بین الملل
   اکرم صدفی طهران
   حمیدرضا زنار ساغر
   • حمیدرضا زنار ساغر

   • مدیر امور مالی
   قاسم عبایی
   • قاسم عبایی

   • مدیر امور حقوقی
   سعید اقدامیان
   • سعید اقدامیان

   • مدیر امور شرکت ها و سرمایه گذاری ها
   اصغر طاهرپور
   • اصغر طاهرپور

   • مدیر امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
   سید علی میرنجاتی
   • سید علی میرنجاتی

   • مدیر امور هماهنگی ها و ارتباط با شهرداری ها
   رسول خوش بین
   • رسول خوش بین

   • مدیر امور خزانه
   محمدرضا جاوید
   • محمدرضا جاوید

   • مدیر امور پشتیبانی و ساختمان
   رضا اکبری اصل
   • رضا اکبری اصل

   • مدیر امور حوزه مدیریت
   مسعود بهرامیان
   • مسعود بهرامیان

   • مدیر امور منابع انسانی و رفاه
   مهدی ملاپور
   • مهدی ملاپور

   • قائم مقام معاونت و مدیر امور املاک ومستغلات