28 مهر 1397
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • مدیریت ها
   سید مرتضی صالحی
   • سید مرتضی صالحی

   • قائم مقام معاونت و مدیر امور سازمان و برنامه ریزی
   • اطلاعات بیشتر
   حسین سررشته
   • حسین سررشته

   • مدیر امور اعتبارات
   • sereshteh@shahr-bank.ir
   حمیدرضا عظیمی
   • حمیدرضا عظیمی

   • مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی
   اسماعیل غفاری
   • اسماعیل غفاری

   • مدیر امور حسابرسی و کنترل های داخلی
   سید محمد حسین رسول زاده
   جهانگیر میرزایی
   • جهانگیر میرزایی

   • مدیر امور بازرسی و نظارت
   • 021-89303701-2
   حجت اله نجاری
   • حجت اله نجاری

   • مدیر امور سهام داران
   میثم نمازی
   • میثم نمازی

   • مدیر امور فناوری اطلاعات
   حسین ابوحمزه
   • حسین ابوحمزه

   • مدیر امور بازاریابی
   علی رفیعی
   • علی رفیعی

   • مدیر امور شعب
   معصومه خراسان فردی
   • معصومه خراسان فردی

   • سرپرست مدیریت امور بین الملل
   اکرم صدفی طهران
   حمیدرضا زنار ساغر
   • حمیدرضا زنار ساغر

   • مدیر امور مالی
   قاسم عبایی
   • قاسم عبایی

   • مدیر امور حقوقی
   سعید اقدامیان
   • سعید اقدامیان

   • مدیر امور شرکت ها و سرمایه گذاری ها
   اصغر طاهرپور
   • اصغر طاهرپور

   • مدیر امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
   سید علی میرنجاتی
   • سید علی میرنجاتی

   • مدیر امور هماهنگی ها و ارتباط با شهرداری ها
   سیف الله حداد هرندی
   • سیف الله حداد هرندی

   • مدیر امور خزانه
   محمدرضا جاوید
   • محمدرضا جاوید

   • مدیر امور پشتیبانی و ساختمان
   رضا اکبری اصل
   • رضا اکبری اصل

   • مدیر امور حوزه مدیریت
   مهدی ملاپور
   • مهدی ملاپور

   • قائم مقام معاونت و مدیر امور املاک ومستغلات
   فایل پیوست