22 مهر 1398
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • مدیریت ها
   رضا اکبری اصل
   • رضا اکبری اصل

   • مدیر امور حوزه مدیریت
   حمیدرضا عظیمی
   میثم نمازی
   • میثم نمازی

   • مدیر امور فناوری اطلاعات
   اسمعیل غفاری
   • اسمعیل غفاری

   • مدیر امور حسابرسی و کنترل های داخلی
   مهدی میرزا محمدی
   • مهدی میرزا محمدی

   • مدیر امور عملیات ارزی
   رسول خوش بین
   • رسول خوش بین

   • مدیر امور مالی و خزانه داری
   حجت اله نجاری
   • حجت اله نجاری

   • مدیر امور سهام داران
   مجید رحیمی
   • مجید رحیمی

   • مدیر امور اعتبارات
   بهروز شادفر
   • بهروز شادفر

   • مدیر امور شعب تهران
   محسن امیری
   • محسن امیری

   • مدیر امور شعب شهرستان
   سید جابر حسینی
   • سید جابر حسینی

   • مدیر امور سازمان و برنامه ریزی
   نادر نوروزی
   • نادر نوروزی

   • مدیر امور حقوقی
   اصغر روح الهی
   • اصغر روح الهی

   • مدیرامور بازرسی و نظارت
   مازیار حقانی
   • مازیار حقانی

   • مدیر اموراملاک و مستغلات
   علی سمیعی برسری
   • علی سمیعی برسری

   • سرپرست مدیریت امور شرکت ها و سرمایه گذاری ها