01 تیر 1397
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • نوسازان شهر تهران

   شرح فعالیت: انجام کلیه فعالیتهای طرحهای شهرسازی، معماری، نقشه های تفکیکی و تامین اراضی و...- ساخت ساختمانهای با کاربری های مختلف، مدیریت نظارت و اقدام در ساماندهی انواع مشارکتها، انجام امور پیمانکاری و کارگزاری- کلیه عملیات و معاملات فنی و عمرانی

   آدرس:

   بزرگراه نواب-نرسیده به میدان جمهوری-نبش خیابان آذربایجانبرج گردن-طبقه11-واحد1101
   021 - 66383466-68