28 مرداد 1398
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • جشنواره پذیرندگان پایانه های فروشگاهی

   دارندگان دستگاه کارتخوان بانک شهر با شرکت در جشنواره پذیرندگان پایانه های فروش، و کسب امتیاز، طبق زمانبندی اعلامی از تاریخ 98.02.20 الی98.05.20 مشمول قرعه کشی و دریافت جایزه خواهند گردید.
   نحوه کسب امتیاز:
   1- میانگین مانده حساب متصل به دستگاه پایانه فروش
   - میانگین مانده حساب از30 تا 50 میلیون ریال20 امتیاز
   - میانگین مانده حساب50 تا 100 میلیون ریال 50 امتیاز
   - میانگین مانده حساب بیشتر از 100 میلیون ریال، به ازای هر 100 میلیون ریال 100 امتیاز بیشتر
   2- مبلغ تراکنش
   - مبلغ تراکنش هر 10 میلیون ریال یک امتیاز تا سقف 50 امتیاز
   *** به پذیرندگان دارای حساب جاری متصل به پایانه فروش30 امتیاز تعلق می گیرد.
   *** امتیازات کسب شده توسط هر پذیرنده، در هر ماه به صورت تجمعی در ماه های دوم و سوم نیز لحاظ خواهد گردید.
   جوایز جشنواره:
   - 5 جایزه یکصد میلیون ریالی در پایان ماه اول
   - 5 جایزه یکصد میلیون ریالی در پایان ماه دوم
   - 3 جایزه یک میلیارد ریالی در پایان ماه سوم
   **برای آگاهی از اسامی برندگان دوره اول فایل زیر را مشاهده فرمایید**
   فایل پیوست