اینترنت بانک


در راستاي اصل مشتري مداري و ارتقاء سامانه بانکداري نوين، سامانه جديد اينترنت بانک شهر با مزاياي کاربري آسان، افزايش سرعت کاربران و امنيت بالاتر راه اندازی شده است.
اينترنت بانک شهر جهت بهره برداری اشخاص حقيقي و حقوقي طراحي شده و از جمله خدمات قابل ارائه به اشخاص حقيقي شامل:

  

الف- دريافت صورتحساب سپرده ها
ب- انتقال وجه درون بانکي:
1. عادی: جهت انتقال وجوه مابين سپرده های شخصي مشتری یا انتقال وجه به سپرده اشخاص دیگر در بانک شهر
2. دسته ای: جهت انجام چندين انتقال وجه درون بانکي در يک مرحله توسط یک فایل می باشد.

 ج- انتقال وجه بين بانکي:
1. کارت به کارت: مشتريان مي توانند از هر يک از کارت های شتابي خود، به ساير کارت های شتابي و يا سپرده های بانک شهر، انتقال وجه انجام دهند. البته کارت مبدا يا کارت مقصد در انتقال وجه بايد متعلق به بانک حاضر باشد.
2. پايا(عادی/دسته ای/ مستمر) و ساتنا: مشتریان می توانند با استفاده از این خدمات بدون مراجعه به شعبه نسبت به انتقال وجه به سپرده های سایر بانک ها اقدام کنند.

 مديريت چک:
قابليت مشاهده سپرده های جاری مشتری و دسته چک های مربوط به هر سپرده همراه با گزارش وضعيت هر يک از برگه های چک اعم از قابل استفاده، پرداخت شده، برگشتي و ... همچنين در قسمت مذکور، گزارش چک های واگذارشده مشتری به سپرده به همراه مشخصات چک و تاريخ وصول آن قابل مشاهده مي باشد.

 مديريت تسهيلات:
که شامل خدماتي از قبيل مشاهده مانده تسهيلات دریافت شده مشتری، کارت اقساط هر یک از تسهیلات و پرداخت اقساط مي باشد.

 مديريت پرداخت:
 شامل پرداخت قبوض شهری، اقساط لیزینگ شهر، خريد شارژ سيم کارت های اعتباری و کمک به مؤسسه های خيريه مي باشد.

 مديريت کارت:
شامل مشاهده موجودی، پرداخت قبوض، انتقال وجه، تغيير رمز دوم، مشاهده صورتحساب و امکان انسداد کارت مي باشد.

گزارشات :
شامل تنظيمات گزارش های دوره ای دريافت صورتحساب، مشاهده جزئيات انتقال وجه بين بانکي پايا و ساتنا و... است.

 تماس ها :
مشتريان گرامي مي توانند در اين بخش اطلاعات مربوط به تماس ها و حساب های بانکي افراد دلخواه خود را وارد نموده و در زمان لزوم از اين اطلاعات استفاده کنند.

تنظيمات :
مشتريان محترم مي توانند به منظور تغيير رمز اول و دوم کانال اينترنت بانک، تغيير نام کاربری، تنظيمات نمايش و ... از اين بخش استفاده کنند.
تمامی اشخاص حقوقي مي توانند با استفاده از اينترنت بانک شهر از خدماتي نظير؛ مشاهده صورتحساب ها، دریافت هرگونه گزارش در خصوص تمامي نقل و انتقالات وجوه بر روی سپرده ها، ثبت اطلاعات چک ها و ... بهره مند شوند که اين امر موجب سهولت در امر حسابداری سازمان ها و شرکت ها و همچنين عدم مراجعه حضوری ايشان به بانک شده است.

 ورود به اینترنت بانک شهر