اینترنت بانک

 


در راستاي اصل مشتري مداري و ارتقاء سامانه بانکداري نوين، سامانه جديد اينترنت بانک شهر با مزاياي کاربري آسان، افزايش سرعت کاربران و امنيت بالاتر راه اندازی شده است.
اينترنت بانک شهر جهت بهره برداری اشخاص حقيقي و حقوقي طراحي شده و از جمله خدمات قابل ارائه به اشخاص حقيقي شامل:


الف- دريافت صورتحساب سپرده ها
ب- انتقال وجه درون بانکي:
1. عادی: جهت انتقال وجوه مابين سپرده های شخصي مشتری یا انتقال وجه به سپرده اشخاص دیگر در بانک شهر
2. دسته ای: جهت انجام چندين انتقال وجه درون بانکي در يک مرحله توسط یک فایل می باشد.

ج- انتقال وجه بين بانکي و انتقال وجه درون بانکی مستمر :
1. کارت به کارت: مشتريان مي توانند از هر يک از کارت های شتابي خود، به ساير کارت های شتابي و يا سپرده های بانک شهر، انتقال وجه انجام دهند. البته کارت مبدا يا کارت مقصد در انتقال وجه بايد متعلق به بانک حاضر باشد.
2. پايا(عادی/دسته ای/ مستمر) و ساتنا: مشتریان می توانند با استفاده از این خدمات بدون مراجعه به شعبه نسبت به انتقال وجه به سپرده های سایر بانک ها اقدام کنند.
انتقال وجه درون بانکی مستمر

مديريت چک:
قابليت مشاهده سپرده های جاری مشتری و دسته چک های مربوط به هر سپرده همراه با گزارش وضعيت هر يک از برگه های چک اعم از قابل استفاده، پرداخت شده، برگشتي و ... همچنين در قسمت مذکور، گزارش چک های واگذارشده مشتری به سپرده به همراه مشخصات چک و تاريخ وصول آن قابل مشاهده مي باشد.

مديريت تسهيلات:
که شامل خدماتي از قبيل مشاهده مانده تسهيلات دریافت شده مشتری،
امکان اخذ گزارشات مربوط به مشاهده جزئیات اقساط پرداخت شده می باشد
800x600

مديريت پرداخت:
شامل پرداخت قبوض شهری، اقساط لیزینگ شهر، خريد شارژ سيم کارت های اعتباری و کمک به مؤسسه های خيريه
پرداخت عوارض راهنمایی و رانندگی و سایر قبوض می باشد.

خدمت کارپوشه(انتقال وجه بر روی سپرده های چند امضاء دار)

مديريت کارت:
شامل مشاهده موجودی، پرداخت قبوض، انتقال وجه، تغيير رمز دوم، مشاهده صورتحساب و امکان انسداد کارت مي باشد.

گزارشات :
شامل تنظيمات گزارش های دوره ای دريافت صورتحساب، مشاهده جزئيات انتقال وجه بين بانکي پايا و ساتنا و... است.

تماس ها :
مشتريان گرامي مي توانند در اين بخش اطلاعات مربوط به تماس ها و حساب های بانکي افراد دلخواه خود را وارد نموده و در زمان لزوم از اين اطلاعات استفاده کنند.

 افزودن انتقال وجه درون بانکی مستمر
 افزودن توضیحات مربوط به روزشمار مالی و سپرده ها در یک نگاه

 در بخش مدیریت تسهیلات افزودن امکان اخذ گزارشات مربوط به مشاهده جزئیات اقساط پرداخت شده و حذف عبارت کارت اقساط
 در بخش مدیریت پرداخت افزودن پرداخت عوارض راهنمایی و رانندگی و سایر قبوض

تنظيمات :
مشتريان محترم مي توانند به منظور تغيير رمز اول و دوم کانال اينترنت بانک، تغيير نام کاربری، تنظيمات نمايش و ... از اين بخش استفاده کنند.
تمامی اشخاص حقوقي مي توانند با استفاده از اينترنت بانک شهر از خدماتي نظير؛ مشاهده صورتحساب ها، دریافت هرگونه گزارش در خصوص تمامي نقل و انتقالات وجوه بر روی سپرده ها، ثبت اطلاعات چک ها و ... بهره مند شوند که اين امر موجب سهولت در امر حسابداری سازمان ها و شرکت ها و همچنين عدم مراجعه حضوری ايشان به بانک شده است.

ورود به اینترنت بانک شهر