ساتنا و پایا

 

 ساتنا و پايا ( دستور پرداخت الکترونيکي بين بانکي )

در راستاي گسترش و توسعه اتوماسيون عمليات بين بانکي و همچنين ارتقاء سطح کيفي تبادلات و کاهش هزينه و زمان انجام مبادلات بين بانکي، سامانه ساتنا ( RTGS ) در بانک شهر راه اندازي شده است. با بهره برداري از اين سامانه انتقال الکترونيکي وجوه بين بانکي مشتريان به حساب هاي ساير بانک ها در همان روز امکان پذير مي باشد؛ از مزاياي پياده سازي اين سامانه براي مشتريان مي توان به کاهش حجم تبادل چک هاي رمزدار ( بين بانکي )، کاهش جا به جايي وجه نقد، توسعه استفاده از ابزارهاي نوين پرداخت نظير بانکداري اينترنتي و ... اشاره کرد.
پايا (ACH) سامانه الکترونيکي است جهت تبادل دستور پرداخت های مشتريان برای انتقال وجوه خرد يا گروهي از يک بانک به ساير بانک ها در شبکه بانکي کشور که در چند مرحله طي روز تسويه و به سپرده مشتريان واريز مي شود.