پیگیری تراکنش های ناموفق

 
 

پیگیری تراکنش های نا موفق

بانک شهر در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین تسهیل در فرآیند رفع مغایرت تراکنش های ناموفق، اقدام به راه اندازی سامانه ثبت و پیگیری تراکنش های مزبور کرده است.
 تعاریف
 
تراکنش های ناموفق: به آن دسته از تراکنش هایی گفته می شود که از طریق یکی از بسترهای الکترونیکی ( اینترنت، ATM  POS  و...) انجام شده و علیرغم کسر شدن وجوه از حساب مشتریان، خدمت مورد نظر از بانک، دریافت نشده است .
شماره پیگیری: شماره ای است که مشتری پس از ثبت اطلاعات خود و دریافت آن، می تواند نسبت به پیگیری مغایرت خود اقدام کند.
به منظور استفاده بهینه از امکانات این سامانه خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید؛
1- از وقوع تراکنش ناموفق می بایستی حداقل 72 ساعت گذشته باشد.
2- 
اطلاعات وارد شده مانند شماره کارت و یا تلفن همراه را با نهایت دقت مبذول فرمایید.
3- به منظور ثبت تقاضاها علاوه بر سایت اینترنتی بانک شهر می توانید به هریک از شعب این بانک مراجعه فرمایید
ثبت برداشت ناموفق
ثبت تراکنش ناموفق انتقال
تراکنش خرید ناموفق