دستگاه های کارتخوان شعبه ای(PIN PAD)

 


دستگاهي است که در شعب بانک موجود بوده و مشتریان محترم با مراجعه به شعب و احراز هویت کامل، پس از دريافت کارت و شناسایی و تأييد آن می توانند عمليات بانکي ذيل را انجام دهند:
1. انتقال وجه شتابي ( تا سقف 150.000.000 ريال )
2.دریافت موجودی
3. دريافت صورتحساب (10 گردش آخر حساب )
4. پرداخت قبوض
5. خريد شارژ تلفن همراه