دستگاه های خودپرداز(ATM)

 


با توجه به توسعه شبکه شعب بانک شهر در سطح کشور، دستگاه های خودپرداز شعبه ای و خارج از شعبه بانک افزايش يافته است و مشتريان قادر به دريافت خدمات به شرح ذيل از طريق دستگاه های خودپرداز مي باشند:
1. دريافت وجه نقد
2. اعلام موجودی و دريافت گردش حساب
3. انتقال وجه
4. پرداخت قبوض
5. خريد شارژ تلفن همراه
6. تغيير رمز
7. دريافت و تغيير رمزخريد اينترنتي
8. کمک به بازسازی عتبات عاليات
9. کمک به ستاد ديه و ...