صدور گواهی نماد (امضای دیجیتال)

 

صدور گواهی نماد (امضای دیجیتال)


امضاي ديجيتال يكي از اشكال امضاي الكترونيكي است كه در آن از یک زوج كليد جهت رمز نگاري استفاده مي شود؛ امضاي ديجيتال مي تواند ارتباطات حساس و ارزشمند را ايمن ساخته و هويت ارسال كننده پيام و امضاءكننده آن را شناسايي کند. وجود اين امضا تضمين كننده اين امر است كه محتواي پيام يا سند ارسالي در مسير انتقال بدون تغيير باقي مانده است.
با توجه به آنکه در آینده ای نزدیک تمامی نقل و انتقالات مالی در شبکه بانکی از طریق گواهی نماد (امضای دیجیتال) صورت می پذیرد و با توجه به دریافت مجوز صدور گواهی امضای دیجیتال و راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات گواهی نماد (نظام مدیریت امنیت داده ها) در شعب منتخب بانک شهر، تمامی اشخاص می توانند با مراجعه به این شعب و ارائه مدارک هویتی مورد نیاز درخواست صدور این گواهی را کنند. گواهی پس از صدور توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. ، از طریق شعبه مربوطه در اختیار شخص قرار خواهد گرفت.