نشانی و تلفن ساختمان مرکزی

 
 
 
نشانی: تهران، ضلع جنوب غربی میدان فردوسی، ساختمان مرکزی بانک شهر
تلفن:83364000-021
نمابر:83364111