مبارزه با پولشویی

 
 
 
تاریخچه پولشویی
آمار مربوط به پولشويي در جهان
آيين نامه اجراي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي تمامی اتباع ايراني
 آيين نامه اختصاص شناسه ملي به تمامی اشخاص حقوقي ايراني
آيين نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با کشور
قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی
دستورالعمل های 3 گانه شناسایی مشتریان خارجی و اشخاص سیاسی خارجی و صرافی ها
دریافت کد ملی و شناسه ملی از مشتریان حقیقی و حقوقی
استاندارد های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
استانداردهای مبارزه با پولشویی
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
آيين نامه مدت وطرز نگاهداری اوراق بازرگانی،اسناد ودفاتر بانک ها
تاثیر پولشویی بر اقتصاد
دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها
دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری
دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري
دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزة نظا مهاي پرداخت
دستورالعمل شناسايي معاملات مشکوک و شيوه گزارش دهي
دستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري 
دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابير لازم براي حصول اطمينان از رعايت
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان موسسات اعتباري (1)
دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص
دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري
دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباري
قانون  مبارزه با پولشویی