اخبار > اهمیت نقش بانک شهر در کسب درآمدهای پایدار

 


نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی:
اهمیت نقش بانک شهر در کسب درآمدهای پایدار

تاریخ درج : 1396/05/19 زمان درج : ١١:٥١
شناسه خبر : ٢٠٦١ تعداد بازدید : 905

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقشدرآمدهای پایدار در توسعه شهرهای کشور، بانک شهر را حامی مدیریت شهری دانست بر نقش تاثیر گذار آن در کسب درآمدهای پایدار تاکید کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی، حمیدرضا فولادگر در خصوصهمکاری بانک شهر در به سرانجام رسیدن بسیاری از پروژه های نیمه تمامدر شهرها گفتبانک شهر طی چند سال فعالیت خود توانست به سرعتتوسعه پیداکرده و برشرایط اقتصادی شهرها تاثیرگذار باشد.

وی با تاکید براینکه بانک‌ها می‌توانند در شرایط مختلف اقتصادی بااعطای تسهیلات به فعالان صنایع ، اقتصاد کشور را از ورطه ورشکستگیو نابسامانی نجات دهند، اظهار کردبانک شهر طی فعالیت چند سالهخود همواره به عنوان بانکی در کنار مردم و مسئولان آماده خدمتگزاری درحدتوان خود بوده است.

فولادگر با اشاره به همکاری این بانک در تامین مالی پروژه‌های عمرانیاستان اصفهان افزوددر حال حاضر در شهرهای بزرگ دنیا روش‌هایمتفاوتی برای تامین پروژه‌ها وجود دارد که یکی از آنها ارائه تسهیلات ازسوی بانک‌ها به شهرداری‌هاست، که بانک شهر در این زمینه پویا بوده وبرخی از پروژه های مهم شهری  و عمرانی استان را حمایت کرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقشدرآمدهای پایدار در توسعه شهرهای کشور، گفتباید با استفاده ازظرفیت این درآمدها برای بهبود بیش از پیش شهرها استفاده کرد.

فولادگر تصریح کردحمایت‌های بانک شهر از شهرداری‌ها طی چند سالاخیر بسیاری از اقدامات عمرانی به جامانده از گذشته را به سرانجامرساند.

وی در ادامه پیشرفت‌های بانک شهر در حوزه بانکداری الکترونیک و قرارگرفتن این بانک در میان بانک‌های برتر کشور را بسیار مثبت و قابلقدردانی ارزیابی کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت:  امروز بانکداریسنتی پاسخگوی نیاز شهروندان به ویژه نسل جوان نیست و باید نوآوریدر خدمات همواره در دستور کار مدیران بانکی قرار 

...