تلفن بانک(87611-021)

 


تلفن بانک شهر(87611-021)

خدمات قابل ارائه از طريق تلفن بانک شهر عبارت است از:
1. دريافت موجودي
2. دريافت صورتحساب
3. پرداخت قبوض
4. مسدود کردن کارت
5. انتقال وجه عادی
6. اطلاع از جزئيات دسته چک های مرتبط با سپرده و برگه های هر دسته چک
7. اطلاع از جزئيات تسهيلات
8. خريد شارژ تلفن همراه
9. دريافت شماره شبا
10. دريافت نرخ ارز