مقالات

 


عوامل موفقیت فرد و سازمان ( بانک )
عوامل حساس در کسب و کار، مانند اعمال حیاتی بدن انسان هستند‌. همانند گردش خون‌، عملکرد قلب‌، ریه¬ها‌، مغز‌، چشم و ... که سلامت و نرمال بودن این بخش¬ها، نشانه سلامتی و ادامه حیات انسان می¬باشد و عملکرد ناصحیح آن ها ممکن است مشکلاتی را به‌بار آورد و حتی موجب مرگ انسان گردد.
 ١٣٩١/١١/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دیدگاه مشتری مداری در بانک شهر
امروزه دنیای کسب و کار بر پایه مشتری مداری و رضایتمندی مشتریان استوار شده است به گونه‌ای که گسترش و ارایه خدمات، بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است.
 ١٣٩١/١١/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
گسترش فرهنگ اندیشیدن؛ مهمترین نیاز سازمان های امروزی
«عصر ارتباطات و تکنولوژی های ارتباطی» که مهمترین خصوصیت هزاره سوم محسوب می شود، این امکان را برای سازمان های پیشرو و تعالی مدار به وجود آورده است تا بتوانند بسترها و شریان های نوینی را در راستای جذب و مدیریت دیدگاه ها و تفکرات محیطی ایجاد نموده و از دانش به دست آمده در جهت اصلاح نواقص و بهبود مستمر بهره گیرند. در وصف «سازمان پیشرو» تعاریف مختلفی ذکر شده است که در مهمترین این تعاریف آمده است که «سازمان پیشرو و تعالی محور به سازمانی اطلاق می شود که بر مبنای تفکرات سیستماتیک، رویه های دانش بنیاد، مدیریت مبتنی بر علم و نظام های یکپارچه حرکت نموده و از فرصت های به دست آمده به عنوان هدیه ای ارزشمند، بهترین بهره برداری را به عمل آورده و تهدیدها را به فرصت ها تبدیل می کند».
 ١٣٩١/٠٨/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی رابطه بين متغيرهاي حسابداري و بازده سهام در بانك شهر ومقايسه آن با ساير بانكهاي كشور
بررسي رابطه بين متغيرهاي حسابداري و بازده سهام در بانك شهر ومقايسه آن با ساير بانكهاي كشور
سرمايه گذاران هنگام تصميم گيري براي سرمايه گذاري در سهام بانكها ، مجموعه اي متغير ها و عوامل مالي و غير مالي را هم زمان در نظر مي گيرند . بنابراين بايد محيطي مناسب براي سرمايه گذاريهاي سالم در بازار فراهم شود كه بخش زيادي از آن را حسابداران مي توانند تامين كنند . تصميم گيرندگان با آگاهي از عوامل موثر بر بازده سهام مي توانند رفتار قيمت سهام را با دقت بيشتري تعيين كنند و در نتيجه تصميمات صحيح تري اتخاذ نمايند . بازده سهام يكي از مفاهيم پيچيده است كه مورد علاقه سرمايه گذاران و تصميم گيرندگان مي باشد . بازده سهام متاثر از بازده انواع دارايي ها، تغييرات شرايط اقتصادي و سياسي ، واكنش رفتار طيف گسترده اي از تصميم گيرندگان ، ريسك و بسياري عوامل شناخته شده و ناشناخته است . مطالعات تجربي كه در كشورهاي مختلف در عوامل موثر بر بازده سهام صورت گرفته است ،نشان مي دهد متغيرهاي بسياري وجود دارند كه مي توانند بازدهي سهام را با دقت زيادي پيش بيني كنند.. در اين پژوهش سعي بر اين است كه رابطه بين متغيرهاي حسابداري و بازده سهام در بانك شهر بررسي و با نتايج بدست آمده در ساير بانكها مقايسه شود .
 ١٣٩٠/٠٩/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیریت ریسک در بانک ها و موسسات مالی
مدیریت ریسک در بانک ها و موسسات مالی
ريسك يا خطر به ‌صورت احتمال محقق نشدن پيش بيني هاي آينده تعريف مي شود. به عبارت ديگر ريسك به معني امكان وقوع يك خسارت و زيان اعم از مالي يا غيرمالي در نتيجه انجام يك فعاليت است. طبق اين تعريف، هر عاملي كه موجب محقق نشدن پيش بيني‌هاي آينده گردد تحت عنوان عامل ريسك درنظرگرفته مي¬شود. احتمال محقق نشدن پيش بيني مالي، ريسك مالي را افزايش مي‌دهد و هر عاملي كه باعث ايجاد اين عدم قطعيت در پيش¬بيني¬ها شود درواقع عامل ريسك مالي محسوب می شود.
 ١٣٩٠/٠٣/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
چارچوب ارزیابی سلامت نظام مالی
چارچوب ارزیابی سلامت نظام مالی
بجز قسمت مقدمه و تعاریف، این گزارش، تلخیص و ترجمه فصل دوم کتابچه راهنمای ارزیابی بخش مالی می باشد که در قالب فعالیتی مشترک توسط محققان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر گردیده است. گزارش مذکور در 12 فصل به تشریح تفصیلی ابعاد مختلف نظام مالی و نحوه ارزیابی آن پرداخته است.
 ١٣٩٠/٠٣/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازاریابی خدمات بانکی در دومین کنفرانس بین المللی کالبد شکافی شد.
بازاریابی خدمات بانکی در دومین کنفرانس بین المللی کالبد شکافی شد.
روابط عمومی بانک شهر- بازاریابی خدمات بانکی در دومین کنفرانس بین المللی کالبد شکافی شد و اساتید وکارشناسان با ارائه مقالات خود به تحلیل آخرین رویکردهای داخلی و بین المللی در این رابطه پرداختند
 ١٣٨٩/٠٩/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
نقش «بازاریابی» در فضای پیچیده رقابتی بانک‌های ایران
با ظهور بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری از اوایل دهه 80 در شبکه بانکی کشور، مبنایی برای تحولات و تغییرات و حرکت به سمت رقابتی شدن این عرصه حاصل گردید. به‌طوریکه پس از چند سال زمزمه واگذاری سهام تعدادی از بانکهای دولتی نیز به گوش رسید و این بانک‌ها نیز در حال خصوصی شدن می‌باشند. این مطلب به نوعی بیانگر بازدهی بالاتر فعالیت بخش خصوصی می‌باشد و میتواند خبر از ظهور فضای پیچیده رقابتی در این شبکه را بدهد.
 ١٣٨٩/٠٥/١٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6