سامانه نظارت و ارتباطات مردمی(8655)

 

سامانه نظارت و ارتباطات مردمی بانک شهر آماده دریافت انتقاد، پیشنهاد، شکایت و تقدیر مشتریان محترم و عموم شهروندان عزیز از عملکرد بانک و کارکنان مربوطه است.

اهداف و چشم انداز

روش اجرایی مدیریت شکایات مشتریان021-8655
8655@shahr-bank.ir
نشانی:شهرک غرب - بلواردادمان-خیابان سپهر-کوچه گلبرگ سوم-ساختمان شماره 2 بانک شهر
سامانه ارسال پیام کوتاه: 20008655