فروش اقساطی

 
تسهیلات فروش اقساطی
 
واگذاری"عین"، به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید‌های معین دریافت شود.
بانک می‌تواند برای گسترش امور صنعت و معدن،کشاورزی و خدمات بنابر درخواست و تعهد متقاضی اموال منقول را خریداری و با اخذ تضمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشد.
مدت قرارداد فروش اقساطی و بازپرداخت اقساط، حداکثر معادل عمر مفید اموال موضوع قرارداد است، که به تشخیص بانک تعیین می‌شود.

 فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدکي وابزار کار : کاربرد (تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي  اعم از حقيقي و حقوقي )
فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات وتاسيسات : کاربرد ( جهت گسترش امور توليد ، خدمات و خريد کالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل کشوربا عمر مفيد بيش از يک سال  )
فروش اقساطي مسکن (به منظور گسترش در امر مسکن )
-    خرید کالای و خدمات ضروری از قبیل کالای مصرفی با دوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل ، ودیعه مسکن، و سایر نیاز های ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریال
-    تسهیلات خرید خودرو سواری ( تولید داخل) معادل 60% بهای خودرو و حداکثر به میزان 150 میلیون ریال
-    تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودرو های فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل 80 درصد خودرو به مبلغ 200 میلیون ریال
مدارک مورد نیاز:
  - درخواست متقاضی
 اشخاص حقیقی:
    - فاکتور خرید (مواد اولیه، ماشین آلات)
    - اصل و کپی شناسنامه متقاضی
   - کپی مجوز فعالیت صنفی
   - اصل و کپی مجوز ملکی متقاضی
  اشخاص حقوقی:
      - اصل و کپی شناسنامه مدیران براساس آخرین تغییرات آگهی روزنامه رسمی
      - اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت
      - آگهی تاسیس شرکت
      - آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی‌
      - اظهارنامه مالیاتی
      - پروانه فعالیت
      - آخرین صورت‌های مالی شرکت
  - سایر مدارک و مستندات و مجوزهایی که براساس نظر مرجع تصویب‌کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع معامله را اثبات می‌کند.
 
مراحل انجام کار :
۱. دریافت درخواست متقاضی و مدارک مربوطه
۲. بررسی شاسیتگی متقاضی و ظرفیت و توان بازپرداخت تسهیلات درخواست شده
۳. اخذ وثائق وتضمین‌های لازم
۴. انعقاد قرارداد فروش اقساطی
۵. صدور چک تسهیلات در وجه فروشنده یا سازنده