مدیریت ها

 
ساختار سازمانی بانک شهر

سید مرتضی صالحی

قائم مقام معاونت و مدیر امور سازمان و برنامه ریزی

حسین سررشته

مدیر امور اعتبارات

حمیدرضا عظیمی

مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی

زینب محمدخانزاده

مدیر امور حوزه مدیریت

سید محمد حسین رسول زاده

مدیریت امور عملیات ارزی

جهانگیر میرزایی

مدیر امور بازرسی و نظارت

فرشاد فخیمی

قائم مقام معاونت و مدیر منابع انسانی

حجت اله نجاری

مدیر امور سهام داران

میثم نمازی

مدیر امور فناوری اطلاعات

حسین ابوحمزه

مدیر امور بازاریابی

علی رفیعی

مدیر امور شعب

شکرالله پیمان بالی

مدیر امور بین الملل

اکرم صدفی طهران

مدیر امور توسعه سلامت

مهدی ملاپور

قائم مقام معاونت ومدیر امور املاک ومستغلات

قاسم عبایی

مدیر امور حقوقی

سعید اقدامیان

مدير امور شركت ها و سرمايه گذاري ها

اصغر طاهرپور

سرپرست مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

سید علی میرنجاتی

مدیر امور هماهنگی ها و ارتباط با شهرداری ها

سیف الله حداد هرندی

مدیر امور خزانه

حسن جوادی نژاد

مدیر امور حفاظت و پیشگیری

محمدرضا جاوید

مدیر امور پشتیبانی و ساختمان

اسماعیل غفاری

مدیر امور حسابرسی و کنترل های داخلی

حمیدرضا زنار ساغر

سرپرست امور مالی