فعالان اقتصادی

 
 

بانك شهر در راستاي ارتقاء ارائه مطلوب خدمات نوين بانكي و به منظور تسريع در تامين نيازهاي اعتباري و مالي مشتري متخصص خود با بهره¬گيري از آخرين فناوري هاي بانكداري الكترونيك ، نسبت به ارائه بسته اعتباري متخصصين اقدام نموده است.
1-     طرح تسهیلات ویژه متخصصین (پزشکان عمومی ، دامپزشکان پزشکان متخصص ، دندان پزشکان ، مهندسان ، وکلا ، دفاتر اسناد رسمی با عنوان تسهیلات خرید تجهیزات دفتر کار  حداکثر تا سقف 3,000 میلیون  ریال  .
2-    طرح تسهیلات ویژه کار آفرینان جهت خرید ماشین آلات صنعتی حداکثر تا سقف 10,000 میلیون ریال  .
3-    طرح تسهیلات خرید ماشین آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور) حداکثر تا سقف 3,000 میلیون ریال  .
4-    تسهیلات جهت خرید وسایل نقلیه عمومی ساخت داخل حداکثر تا سقف 5,000 میلیون ریال  .
5-    تسهیلات جهت خرید کالای سرمایه ای حداکثر تا سقف 2,000 میلیون ریال  .
6-    طرح تسهیلات ویژه متخصصین با عنوان تسهیلات خرید دفتر کار حداکثر تا سقف 5,000 میلیون ریال  .
7-    طرح تسهیلات ویژه تعمیر و بازسازی واحد های مسکونی، اداری و تجاری حداکثر تا سقف 1,000 میلیون ریال  .
8-    طرح تسهیلات ویژه احداث و تکمیل ساختمان حداكثر معادل  70 درصد هزينه ساخت پروژه بر اساس برآورد كارشناس بانکبانک شهر آمادگی دارد تسهیلات مشروحه ذیل را در چارچوب ضوابط و مقررات خود اعطا نماید  :

موضوع مصرف

سقف تسهیلات

خرید کالا و خدمات ضروری از قبیل کالای مصرفی با دوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی

80میلیون ریال

هزینه تحصیل ، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه

80 میلیون ریال

جعاله تعمیر مسکن

100 میلیون ریال

خرید خودرو سواری (تولید داخل)

معادل 60% بهای خودرو حداکثر تا 150 میلیون ریال

خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی

معادل 80% بهای خودرو حداکثر تا 200 میلیون ریال