گشایش اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی

 
گشایش اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی
شرايط متغير اقتصادي با جهت‌گيري به سمت جهاني شدن، موجبات عدم ثبات در قيمت‌ها و عدم تعادل در بازار كالاها و خدمات را به‌وجود آورده است. نتيجه اين تغييرات و تحولات سريع و تأثيري كه بر بازارهاي داخلي و بين‌المللي مي‌گذارد، علاوه بر اينكه عدم اعتماد و اطمينان را بر تصميمات اقتصادي به‌وجود آورده است، بر تعهدات اشخاص و مؤسسات نسبت به يكديگر شديداً تاثير گذاشته و لاجرم ركود ناشي از نگراني‌ها و انتظارات رواني را موجب شده است.
در چنين شرايطي، یکی از روش‌هایی که باعث ایجاد اعتماد و اطمینان اشخاص در ارائه خدمات به یکدیگر می‌شود، اعتبارات اسنادی است که سیستم‌های بانکی مجری آن هستند.

تعریف اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی
اعتبارات اسنادي داخلي ريالي نوعي شيوه پرداخت و يكي از خدماتي است كه بانك به درخواست يك خريدار/متقاضي، به منظور خريد يا سفارش كالا يا خدمات از يك فروشنده/ذينفع داخلي و به نفع وي برقرار مي‌کند. اعتبارات اسنادي مزبور مي‌تواند به ‌صورت نقد (ديداري) يا مدت‌دار (نسيه) انجام شود.
نکته قابل توجه در اعتبار اسنادی داخلی-ريالی این است که بصورت «غيرقابل برگشت» افتتاح مي‌گردد، به این معنا که هرگونه تغيير در شرايط اعتبار از جانب خريدار يا بانک گشايش‌کننده اعتبار، موکول به موافقت و رضايت فروشنده است.
مهمترين مشخصه LC داخلي اين است كه خريدار و فروشنده و يا كارفرما و پيمانكار، هر دو در داخل مرزهاي جغرافيايي كشور بوده و بنابراين تابع مقررات داخلي بوده و در صورت عدم وجود مقررات و قوانین کافی در داخل کشور از مقررات بین‌المللی UCP600استفاده خواهد شد. دومين مشخصه مهم LC داخلي، ريالي بودن آن است.

انواع اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی از لحاظ نحوه پرداخت وجه اعتبار

1. اعتباراسنادي داخلي ديداري
در اين نوع اعتبار، بانك مي‌بايد وجه اعتبار را به محض ارائه اسناد معين توسط فروشنده و انطباق آن با شرايط اعتبار اسنادي داخلي در وجه وي پرداخت کند.
2.اعتبار اسنادي داخلي مدت‌دار
در اين نوع اعتبار طبق قرارداد اوليه، بهاي كالا و يا خدمت، طبق توافق طرفين در سررسيد معين بعد از انجام تعهد توسط فروشنده، از طرف بانك پرداخت مي‌شود. در اعتبار مدت‌دار، معمولاً فروشنده نياز فوري به وجه اعتبار ندارد و در واقع مهلتي را براي دريافت وجه در نظر مي‌گيرد. اما بنا به اعتبار و تعهد گشايش‌كننده، از پرداخت وجه اعتبار در سررسيد، مطمئن مي‌باشد.
در مواردي كه فروشنده نياز فوري به وجه داشته باشد مي‌تواند وجه اعتبار را بلافاصله پس از تحويل اسناد از بانك خود دريافت کند و بانك فروشنده با خريد دين و يا با اعطاء تسهيلات ديگر فروشنده را تامين مالي مي‌کند.