اولویت های پژوهش

 

"بانك شهر همراستا با سیاستهاي کلان بانک در خصوص توسعه فعالیت هاي تحقیقاتی و پژوهشی و با هدف بهره‌مندي از توانمندي‌هاي علمي دانشجويان و پژوهشگران و تأمين بخشي از نيازهاي پژوهشي و اولويت‌هاي بانك، اقدام به حمايت مالي از پايان‌نامه هاي مقاطع کارشناسی ارشد و دكتري، مقالات و تألیفات نموده است.
در این راستا، کلیه همکاران بانک و سایر پژوهشگران (به صورت محدود) مي‌توانند پس از هماهنگی با اداره برنامه ریزی و تحقیقات، نسبت به انتخاب يكي از عناوين اولويت‌هاي پژوهشي، اقدام نموده و نسبت به انجام مراحل بعدی جهت ارسال پروپوزال ها، مقالات و تألیفات خود اقدام نمایند.
حمايت مالي طرح های واصله پس از بررسي كارشناسي و تأييد شورای عالی پژوهش بانک، به شرح ذیل اختصاص می یابد:
حداکثر 20 ميليون ريال برای پایان نامه های مقطع كارشناسي ارشد
حداکثر 35 ميليون ريال برای پایان نامه های مقطع دكتري
حداکثر 5 میلیون ریال برای مقالات
حداکثر 15 میلیون ریال برای تألیف و ترجمه کتب
شایان ذکر است شرایط حمایت مالی از پایان نامه هاي تحصیلات تکمیلی، مقالات و تألیفات، صرفاً مشمول مواردي خواهد شد که موضوع خود را از بین اولویت هاي پژوهشی و با هماهنگی اداره برنامه ریزی و تحقیقات (شماره های تماس 83364659 ، 83364797 و 83364977 ) انتخاب کرده باشند."