سود سپرده های سرمایه گذاری

 

ردیف

عنوان سپرده سرمایه گذاری

نرخ سود علی الحساب

 
 

2

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه مدت 3 ماهه

14 %

 

3

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه مدت 6 ماهه

5‏/%14

 

4

سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه مدت 9 ماهه

9‏/14 %