اپلیکیشن شهرمن

 

این افزونه درواقع پل ارتباطی است میان مشتریان و  بانک شهر که توسط این افزونه افراد از امکانات بانک شهر آگاهی پیدا می کنند و ابزاری است برای معرفی و نظر سنجی بانک شهر از میان شرکت کنندگان در نمایشگاهها ، همایشها و سایر اتفاقاتی که بانک شهر می خواهد درآن حضور داشته باشد . همچنین در آینده ابزار ارتباطی و اطلاع رسانی شعب به مشتریان خود نیز می تواند در این بستر محیا شود .

 

نصب اپلیکیشن شهرمن