سرمایه گذاری کوتاه مدت

 

· حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بانک شهر براي حفظ و افزايش ميزان اندوخته‌‌هاي مشتریان با امکان دسترسي از طريق تمامي شعب در سراسر کشور، طراحي شده‌اند. مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واريز و به سهولت برداشت کنند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت به‌صورت روزشمار بهره‌مند شوند.

· شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت اشخاص حقیقی

· هر شخص حقيقي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشد و يا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد، مي‌تواند به نام خود در بانك شهر سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح کند.

· مدارک لازم جهت افتتاح حساب

· تکمیل فرم افتتاح حساب

· اصل و تصویر شناسنامه

· اصل و تصویر کارت ملی

· شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت اشخاص حقوقی

· پیش‌بینی اختیار افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در اساسنامه

· مدارک لازم جهت افتتاح حساب

· اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت و شرکت‌نامه

· اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت

· اصل و تصوير کارت ملی مديران شرکت


افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مشترک

· ممكن است چند نفر ( دو یا بیشتر ) تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت افتتاح کنند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامي است :

· نحوه و ترتيب استفاده از حساب قيد و میزان سهم هر يك مشخص و چگونگی برداشت از حساب به صراحت تعيين و اعلام شود.

· امضاء يا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هيچ يك از صاحبان سپرده به بانك اعلام نشده باشد، معتبر خواهد بود.