سپرده شهاب

 

در طرح سپرده‌های سرمایه‌گذاری در سررسید بانک شهر، مشتریان با افتتاح و نگهداری هر یک از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (سه ماهه، شش‌ ماهه، 9 ماهه و یک‌ ساله)، از مزیت این طرح در پایان دوره سپرده‌گذاری (در سررسید) بهره‌مند می‌شوند. بدین صورت که بانک به وکالت از مشتری، سودهای علی‌الحساب متعلقه را تا مقطع سررسید در قالب سپرده فرعی (ثانویه) سپرده‌گذاری کرده که این سپرده نیز مشمول دریافت سود علی‌الحساب می‌شود.

•بر این اساس، نرخ سود علی‌الحساب نهایی از تجمیع سودهای محاسبه شده طی دوره حاصل خواهد شد و مشتریان در پایان دوره سپرده‌‌گذاری (سررسید) علاوه بر دریافت سود متعلقه به اصل سپرده، سودهای علی‌الحساب تجمیعی حاصل از سپرده‌های فرعی را نیز دریافت خواهند کرد.