سپرده قرض الحسنه جاری ارزی

 

     
حساب جاری ارزی یکی از انواع حساب های قرض الحسنه بانک شهر است که با رعایت ضوابط و مقررات برای متقاضیان (اشخاص حقیقی/ اشخاص حقوقی) افتتاح می شود.

شرایط افتتاح حساب های جاری ارزی با کارت و بی کارت بازرگانی
1-افتتاح حساب قرض الحسنه جاری ارزی با ارز منشأ خارجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی و یا فاقد کارت بازرگانی می تواند با مبلغ صفر صورت پذیرد.
2-افتتاح حساب قرض الحسنه جاری ارزی با ارز منشأ اسکناس برای ارزهای دلار، یورو و درهم برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی و یا فاقد کارت بازرگانی امکان پذیر است.  حد اقل مبلغ جهت افتتاح حساب بر اساس بخشنامه های جاری بانک اعلام می گردد.
3-به مانده این سپرده ها سود تعلق نمی گیرد.