18 آذر 1398
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   131مرکزیتهران / تهرانکد مرکز: 201آدرس: میدان فردوسی ،خیابان سپهبدقرنی ،نبش خسرو-پلاک145کد پستی: 1584643114تلفن: 88381797- 88381799- 88381801- 88381806-88381812ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰مرکزی
   132شهرداری مرکزتهران / تهرانکد مرکز: 202آدرس: ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت ،ساختمان مرکزی شهرداری تهران -پلاک24کد پستی: 1114765684تلفن: 021- 55150556-58ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰شهرداری مرکز
   133استاد مطهری تهرانتهران / تهرانکد مرکز: 203آدرس: خیابان مطهری بعداز چهارراه سهروردی، روبروی خیابان یوسفیان-پلاک47کد پستی: 1567718541تلفن: 021-88448782-83ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰استاد مطهری تهران
   134خاورانتهران / تهرانکد مرکز: 204آدرس: خیابان خاوران ،فرهنگسرای خاوران-پلاک15کد پستی: 1776915141تلفن: 021-33028751-33028752ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰خاوران
   135میادین مرکزیتهران / تهرانکد مرکز: 205آدرس: میدان مرکزی میوه و تره بار فاز یک، طبقه اول ساختمان بانکها-پلاک1کد پستی: 1897734495تلفن: 021-55503157-55503158 - 55503159ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰میادین مرکزی
   136فلکه اول صادقیهتهران / تهرانکد مرکز: 206آدرس: میدان فلکه اول صادقیه، ضلع جنوب شرقی-پلاک16کد پستی: 1451873193تلفن: 021-44278893ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فلکه اول صادقیه
   137پارک بهمنتهران / تهرانکد مرکز: 207آدرس: میدان بهمن ،خیابان شهید علیرضا وفایی، شهرداری منطقه 16 -پلاککد پستی: 1811833116تلفن: 021-55185212-14-15ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰پارک بهمن
   138نوابتهران / تهرانکد مرکز: 208آدرس: بزرگراه شهید نواب صفوی بعد از تونل توحید، پل امام خمینی-پلاک2کد پستی: 1346914611تلفن: 021-66389953-60-63-67ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰نواب
   139هنگامتهران / تهرانکد مرکز: 209آدرس: میدان رسالت ،خیابان هنگام، نرسیده به میدان الغدیر، شرکت واحد-پلاک190کد پستی: 1677773147تلفن: 021-77274455-77459594-77495733ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰هنگام
   140شهر زیباتهران / تهرانکد مرکز: 210آدرس: خیابان آیت اله کاشانی ،خیابان بهمنی نژاد، شرکت واحد اتوبوسرانی-پلاک14کد پستی: 1474794771تلفن: 021-44456041-42ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰شهر زیبا