23 آبان 1398
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   591سبزه میدان خرم آبادلرستان / خرم آبادکد مرکز: 245135مرکز ناظر: خرم ابادآدرس: سبزه میدان ،روبروی سینما استقلال سبزه میدان خرم آباد
   592پارک شهری الیگودرزلرستان / خرم آبادکد مرکز: 245398مرکز ناظر: خرم ابادآدرس: خیابان امام، روبه روی خیابان پونه زار، نبش پارک شهریپارک شهری الیگودرز
   593شهرداری درودلرستان / خرم آبادکد مرکز: 245400مرکز ناظر: خرم ابادآدرس: میدان ولایت، شهرداری درودشهرداری درود
   594املمازندران / آملکد مرکز: 301آدرس: خیابان امام خمینی ،مابین خیابان آفتاب 11 و 13-پلاک187کد پستی: 4615756866تلفن: 011-44152301-3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰امل
   595شهرداری رویانمازندران / آملکد مرکز: 245292مرکز ناظر: املآدرس: جنب شهرداری رویانشهرداری رویان
   596گلسار ایزدشهرمازندران / آملکد مرکز: 245364مرکز ناظر: املآدرس: خیابان امام، روبروی گلسار دوم و سوم ، نبش گلستان صبوری دبیرستان چمران امیرآبادگلسار ایزدشهر
   597سه راهی محمودآبادمازندران / آملکد مرکز: 245395مرکز ناظر: املآدرس: سه راهی محمودآباد- نور سه راهی محمودآباد
   598شهرداری نورمازندران / آملکد مرکز: 245443مرکز ناظر: املآدرس: میدان امام خمینی جنب شهرداری نورشهرداری نور
   599بابلمازندران / بابلکد مرکز: 305آدرس: خیابان مدرس-پلاک250کد پستی: 4713767998تلفن: 011-32209001-2-3-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰بابل
   600پارک شهر جویبارمازندران / بابلکد مرکز: 245371مرکز ناظر: بابلآدرس: میدان امام ،خیابان شهرداری ،جنب پارک شهرپارک شهر جویبار