01 مرداد 1398
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   611برج عظیم زاده سلمانشهرمازندران / رامسرکد مرکز: 245417مرکز ناظر: رامسرآدرس: روبروی برج الماس خاورمیانه، پارک فجربرج عظیم زاده سلمانشهر
   612میدان عطار چالوسمازندران / رامسرکد مرکز: 245467مرکز ناظر: رامسرآدرس: ضلع شمالی میدان شیخ عطار(خط هشت بهشت) میدان عطار چالوس
   613ساریمازندران / ساریکد مرکز: 279آدرس: ساری‏‏ ؛ میدان امام حسین‏‏ ؛ نبش خیابان مازیار
   کد پستی: 4814795732تلفن: 33327185‏‏‏‏‏‏-011
   33327156‏‏‏‏‏‏
   33327068‏‏‏‏‏‏
   33327198‏‏‏‏‏‏
   33327051‏‏‏‏‏‏
   ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰
   ساری
   614بلوار آزادی مازندرانمازندران / ساریکد مرکز: 245134مرکز ناظر: ساریآدرس: بلوار آزادی ،روبروی عمارت شهرداری مرکزبلوار آزادی مازندران
   615پارک ملل ساریمازندران / ساریکد مرکز: 245170مرکز ناظر: ساریآدرس: بلوار طالقانی ،خیابان سلمان فارسی ،ورودی پارک مللپارک ملل ساری
   616چهارراه رازیمازندران / ساریکد مرکز: 245243مرکز ناظر: ساریآدرس: میدان طالقانی ،خیابان مدرس ،چهارراه رازیچهارراه رازی
   617بلوار کشاورز ساریمازندران / ساریکد مرکز: 245293مرکز ناظر: ساریآدرس: بلوار کشاورز ،روبروی باغ شربتیبلوار کشاورز ساری
   618اراکمرکزی / اراککد مرکز: 297آدرس: خیابان شهید بهشتی -پلاککد پستی: 3813633887تلفن: 086-32221512-32222133-32222538-39ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰اراک
   619میدان سرداران اراکمرکزی / اراککد مرکز: 245204مرکز ناظر: اراکآدرس: خ 15 خرداد، روبروی دانشگاه، میدان سرداران (حافظیه)، روبروی کیوسک 110میدان سرداران اراک
   620خمینمرکزی / خمینکد مرکز: 245506مرکز ناظر: سمنانآدرس: خمین، بلوار انقلاب، میدان 15 خرداد، جنب امامزاده محمدخمین