01 مرداد 1398
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   621ساوه (استان مرکزی)مرکزی / ساوهکد مرکز: 430آدرس: میدان آزادی ،نبش بلوار بهشتی -پلاککد پستی: 3914664655تلفن: 086-42224174-42236092ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۴۵:۰۰ساوه (استان مرکزی)
   622میدان مادر ساوهمرکزی / ساوهکد مرکز: 245218مرکز ناظر: ساوه (استان مرکزی)آدرس: میدان مادر، ابتدای خیابان جمهوری ،جنب بیمارستان 17 شهریورمیدان مادر ساوه
   623مدرس ساوهمرکزی / ساوهکد مرکز: 245255مرکز ناظر: ساوه (استان مرکزی)آدرس: ساوه خیابان مدرسمدرس ساوه
   624بندرعباسهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 287آدرس: خیابان امام خمینی ،نبش بلوار شهید نواب صفوی -پلاککد پستی: 7915736845تلفن: 076-33346770-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰بندرعباس
   625بندر لنگههرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 443آدرس: خیابان انقلاب ‏- نبش پاساژ یاقوت
   خیابان انقلاب ،میدان غدیر-پلاک28
   کد پستی: 7971641759تلفن: 44245207-8 - 076ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰
   بندر لنگه
   626بلوار ساحلی بندر عباسهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 245130مرکز ناظر: بندرعباسآدرس: بلوار طالقانی ( بلوار ساحلی) ،جنب پارکینگ صدف بلوار ساحلی بندر عباس
   627مطهری بندر عباسهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 245257مرکز ناظر: بندرعباسآدرس: چهارراه مطهری ، جنب دبیرستان امام خامنه ایمطهری بندر عباس
   628میدان لارک بندرعباسهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 245258مرکز ناظر: بندرعباسآدرس: بلوار طالقانی( بلوار ساحلی) ،میدان لارک روبروی بازار ماهی فروش هامیدان لارک بندرعباس
   629میدان یادبودهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 245259مرکز ناظر: بندرعباسآدرس: میدان یادبود ، جنب دانشگاه علوم و معارف قرانیمیدان یادبود
   630چهارراه دانشگاههرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 245260مرکز ناظر: بندرعباسآدرس: خیابان دانشگاه ،چهارراه دانشگاه چهارراه دانشگاه