23 آبان 1398
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   631سیتی سنتر بندرعباسهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 245477مرکز ناظر: بندرعباسآدرس: میدان 17 شهریور، ابتدای خیابان بهادر شمالی، نبش مجتمع سیتی سنترسیتی سنتر بندرعباس
   632قشمهرمزگان / قشمکد مرکز: 397آدرس: بازار قدیم، میدان امام خمینی یا میدان شهرداری ،هتل پلاس -پلاککد پستی: 7951999184تلفن: 076-35229820-22ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۰۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۰۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰قشم
   633سیتی سنترهرمزگان / قشمکد مرکز: 245136مرکز ناظر: قشمآدرس: میدن امام قلی خان ،سیتی سنتریک ،ورودی درب اصلیسیتی سنتر
   634درگهانهرمزگان / قشمکد مرکز: 245508مرکز ناظر: قشمآدرس: بازار 2 دلفین، روبروی پارکینگ شهرداریدرگهان
   635پردیس کیشهرمزگان / کیشکد مرکز: 295آدرس: میدان پردیس ،بازار پردیس 2،غرفه شماره 3-پلاککد پستی: 7941888595تلفن: 0764-4456833-6ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۸:۰۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰, ۱۷:۳۰:۰۰ الی ۱۹:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۸:۰۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰پردیس کیش
   636کیشهرمزگان / کیشکد مرکز: 414آدرس: بلوار مروارید مجتمع خدماتی شارستان-پلاککد پستی: 7941855450تلفن: 076-44458785ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۸:۰۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰, ۱۷:۳۰:۰۰ الی ۱۹:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۸:۰۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰کیش
   637اسکله تفریحیهرمزگان / کیشکد مرکز: 245154مرکز ناظر: پردیس کیشآدرس: بلوار دریا ،اسکله تفریحیاسکله تفریحی
   638پردیس کیشهرمزگان / کیشکد مرکز: 245428مرکز ناظر: پردیس کیشآدرس:  میدان پردیس، روبروی مرکز خرید پردیس 2پردیس کیش
   639همدانهمدان / همدانکد مرکز: 317آدرس: همدان، خیابان شریعتی، پایین تر از چهارراه شریعتی، پلاک 301کد پستی: 6517683938تلفن: 32530580-4 - 081ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰همدان
   640جهاد همدانهمدان / همدانکد مرکز: 427آدرس: خیابان جهاد-پلاک84کد پستی: 6516733333تلفن: 081-38217000-1ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰جهاد همدان