01 اردیبهشت 1398
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   641همدانهمدان / همدانکد مرکز: 317آدرس: همدان، خیابان شریعتی، پایین تر از چهارراه شریعتی، پلاک 301کد پستی: 6517683938تلفن: 32530580-4 - 081ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰همدان
   642جهاد همدانهمدان / همدانکد مرکز: 427آدرس: خیابان جهاد-پلاک84کد پستی: 6516733333تلفن: 081-38217000-1ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰جهاد همدان
   643میدان سپاه همدانهمدان / همدانکد مرکز: 245305مرکز ناظر: همدانآدرس: میدان سپاهمیدان سپاه همدان
   644سعیدیه همدانهمدان / همدانکد مرکز: 245306مرکز ناظر: جهاد همدانآدرس: خیابان سعیدیهسعیدیه همدان
   645میدان بسیج نهاوندهمدان / همدانکد مرکز: 245355مرکز ناظر: همدانآدرس: میدان بسیجمیدان بسیج نهاوند
   646شهرداری تویسرکانهمدان / همدانکد مرکز: 245432مرکز ناظر: همدانآدرس:  خیابان انقلاب، شهرداری تویسرکانشهرداری تویسرکان
   647یزدیزد / یزدکد مرکز: 282آدرس: خیابان استاد مطهری ،نبش بن بست وثوقی-پلاک144کد پستی: 8918633544تلفن: 035-36271210 -11-36625809ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰یزد
   648صفاییهیزد / یزدکد مرکز: 412آدرس: صفائیه، میدان اطلسی ،بلوار شهید قندی ،نبش کوچه عدالت 13-پلاک154تلفن: 035-38267784-5-6ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰صفاییه
   649ترمینال مسافربری یزدیزد / یزدکد مرکز: 413آدرس: یزد - جنب شهرک صنعتی خضر آباد - پایانه مسافربری یزدساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰ترمینال مسافربری یزد
   650پارک هفتم تیر یزدیزد / یزدکد مرکز: 245133مرکز ناظر: یزدآدرس: خیابان کاشانی ،پارک هفتم تیرپارک هفتم تیر یزد