06 تیر 1398
X
   
 
    • شعب و نمایندگی ها
    • طبقه بندی مراکز
    • جستجوی نزدیکترین مرکز
      نوع مرکز :
                                    
      پیش شماره :

      به عنوان نمونه: 02188
      کد پستی :
    • جستجوی سریع
    • شعبه
       ارسال به     
      ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
      161جنت آبادتهران / تهرانکد مرکز: 510آدرس: خیابان جنت آباد شمالی ،خیابان 21 متری گلستان-پلاک1کد پستی: 1475635914تلفن: 021-44622990ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالجنت آباد
      162چهارراه ولیعصرتهران / تهرانکد مرکز: 511آدرس: چهرراه ولیعصر جنب مترو ولیعصرساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالچهارراه ولیعصر
      163شهریارتهران / تهرانکد مرکز: 512آدرس: خیابان ولیعصر ،نبش خیابان طالقانی-پلاک1کد پستی: 3351633351تلفن: 021-65220219-65280740-41-42ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهریار
      164شهید باهنرتهران / تهرانکد مرکز: 513آدرس: خیابان شهید دکتر باهنر ،نبش کوچه ناطقیان-پلاک28کد پستی: 1954855313تلفن: 021-22839932 - 22839937ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهید باهنر
      165فرخی یزدیتهران / تهرانکد مرکز: 514آدرس: ابتدای خیابان پاسداران ،میدان فرخی یزدی ،نبش کوچه دوم-پلاک19کد پستی: 1664773114تلفن: 021-22896808-22896820-22896879ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالفرخی یزدی
      166دربندتهران / تهرانکد مرکز: 515آدرس: میدان تجریش ،خیابان غلام جعفری-پلاک36کد پستی: 1989634411تلفن: 021-22757486-26853202-26853206-22735706ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالدربند
      167مولوی غربیتهران / تهرانکد مرکز: 516آدرس: خیابان مولوی غربی ،بعداز میدان محمدیه-پلاک744کد پستی: 1198754518تلفن: 021-55601544-55601589-55601629ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمولوی غربی
      168شادابادتهران / تهرانکد مرکز: 517آدرس: شادآباد ،خیابان بهاران1 ،بلوک28-پلاککد پستی: 1374687187تلفن: 021-66138202-66137871-66137670ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشاداباد
      169تهرانپارس - رشیدتهران / تهرانکد مرکز: 518آدرس: تهرانپارس ،خیابان رشید ،نبش کوچه 148 غربی -پلاک119کد پستی: 1651763181تلفن: 021-77728343ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالتهرانپارس - رشید
      170شیخ بهاییتهران / تهرانکد مرکز: 519آدرس: خیابان ملاصدرا ،خیابان شیخ بهائی شمالی ،نبش کوچه حاضری-پلاک92کد پستی: 1991765451تلفن: 021-88612012- 88611930ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشیخ بهایی
      171سعدی - اکباتانتهران / تهرانکد مرکز: 520آدرس: خیابان سعدی جنوبی ،خیابان اکباتان-پلاک47کد پستی: 1143655377تلفن: "021-3605804336058047"ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالسعدی - اکباتان
      172میدان خراسانتهران / تهرانکد مرکز: 521ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان خراسان
      173فرجامتهران / تهرانکد مرکز: 522آدرس: خیابان فرجام ،مابین خیابان سراج و اتوبان باقری ،نبش کوچه خنجری-پلاک251کد پستی: 1685919414تلفن: 021-77736687-77736651-77736645ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالفرجام
      174مطهری-سناییتهران / تهرانکد مرکز: 523آدرس: خیابان مطهری ،مابین خیابان سنائی و خیابان قائم مقام فراهانی-پلاک354کد پستی: 1586995143تلفن: 021-88306412-88306337-88304510-88305538ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمطهری-سنایی
      175بلوار ارتشتهران / تهرانکد مرکز: 524آدرس: میدان ارتش ،بلوار ارتش ،ما بین خیابان نخل و خیابان خسرو-پلاک15کد پستی: 1955753367تلفن: 021-22490327-22460193ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالبلوار ارتش
      176کامرانیه جنوبیتهران / تهرانکد مرکز: 525آدرس: کامرانیه جنوبی ،نبش کوچه معتمدی-پلاک29کد پستی: 1953814713تلفن: 26107854.26107703.26107609.26107982ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالکامرانیه جنوبی
      177ستارخانتهران / تهرانکد مرکز: 526آدرس: خیابان ستارخان ،سه راه تهران ویلا -پلاک446کد پستی: 1455844951تلفن: 021-66552062 - 3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالستارخان
      178میدان حسن ابادتهران / تهرانکد مرکز: 528آدرس: خیابان وحدت اسلامی ،میدان حسن آباد-پلاک18کد پستی: 1137915817تلفن: 021-66707589-66737941ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان حسن اباد
      179گیشاتهران / تهرانکد مرکز: 529آدرس: تهران، گیشا (کوی نصر)، نبش خیابان 23 ، پلاک 234تلفن: 86110967-86110971-86110974-86110977-86110981ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالگیشا
      180نیاوران - مژدهتهران / تهرانکد مرکز: 530آدرس: خیابان نیاوران ،خیابان شهید مقدسی ،نبش کوچه آزادی-پلاک2کد پستی: 1971975311تلفن: 021-26850969 -26851239-26851107-26851129-26851139ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالنیاوران - مژده