27 شهریور 1398
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   161جنت آبادتهران / تهرانکد مرکز: 510آدرس: خیابان جنت آباد شمالی ،خیابان 21 متری گلستان-پلاک1کد پستی: 1475635914تلفن: 021-44622990ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالجنت آباد
   162چهارراه ولیعصرتهران / تهرانکد مرکز: 511آدرس: چهرراه ولیعصر جنب مترو ولیعصرساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالچهارراه ولیعصر
   163شهریارتهران / تهرانکد مرکز: 512آدرس: خیابان ولیعصر ،نبش خیابان طالقانی-پلاک1کد پستی: 3351633351تلفن: 021-65220219-65280740-41-42ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهریار
   164شهید باهنرتهران / تهرانکد مرکز: 513آدرس: خیابان شهید دکتر باهنر ،نبش کوچه ناطقیان-پلاک28کد پستی: 1954855313تلفن: 021-22839932 - 22839937ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهید باهنر
   165فرخی یزدیتهران / تهرانکد مرکز: 514آدرس: ابتدای خیابان پاسداران ،میدان فرخی یزدی ،نبش کوچه دوم-پلاک19کد پستی: 1664773114تلفن: 021-22896808-22896820-22896879ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالفرخی یزدی
   166دربندتهران / تهرانکد مرکز: 515آدرس: میدان تجریش ،خیابان غلام جعفری-پلاک36کد پستی: 1989634411تلفن: 021-22757486-26853202-26853206-22735706ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالدربند
   167مولوی غربیتهران / تهرانکد مرکز: 516آدرس: خیابان مولوی غربی ،بعداز میدان محمدیه-پلاک744کد پستی: 1198754518تلفن: 021-55601544-55601589-55601629ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمولوی غربی
   168شادابادتهران / تهرانکد مرکز: 517آدرس: شادآباد ،خیابان بهاران1 ،بلوک28-پلاککد پستی: 1374687187تلفن: 021-66138202-66137871-66137670ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشاداباد
   169تهرانپارس - رشیدتهران / تهرانکد مرکز: 518آدرس: تهرانپارس ،خیابان رشید ،نبش کوچه 148 غربی -پلاک119کد پستی: 1651763181تلفن: 021-77728343ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالتهرانپارس - رشید
   170شیخ بهاییتهران / تهرانکد مرکز: 519آدرس: خیابان ملاصدرا ،خیابان شیخ بهائی شمالی ،نبش کوچه حاضری-پلاک92کد پستی: 1991765451تلفن: 021-88612012- 88611930ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشیخ بهایی
   171سعدی - اکباتانتهران / تهرانکد مرکز: 520آدرس: خیابان سعدی جنوبی ،خیابان اکباتان-پلاک47کد پستی: 1143655377تلفن: "021-3605804336058047"ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالسعدی - اکباتان
   172میدان خراسانتهران / تهرانکد مرکز: 521ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان خراسان
   173فرجامتهران / تهرانکد مرکز: 522آدرس: خیابان فرجام ،مابین خیابان سراج و اتوبان باقری ،نبش کوچه خنجری-پلاک251کد پستی: 1685919414تلفن: 021-77736687-77736651-77736645ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالفرجام
   174مطهری-سناییتهران / تهرانکد مرکز: 523آدرس: خیابان مطهری ،مابین خیابان سنائی و خیابان قائم مقام فراهانی-پلاک354کد پستی: 1586995143تلفن: 021-88306412-88306337-88304510-88305538ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمطهری-سنایی
   175بلوار ارتشتهران / تهرانکد مرکز: 524آدرس: میدان ارتش ،بلوار ارتش ،ما بین خیابان نخل و خیابان خسرو-پلاک15کد پستی: 1955753367تلفن: 021-22490327-22460193ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالبلوار ارتش
   176کامرانیه جنوبیتهران / تهرانکد مرکز: 525آدرس: کامرانیه جنوبی ،نبش کوچه معتمدی-پلاک29کد پستی: 1953814713تلفن: 26107854.26107703.26107609.26107982ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالکامرانیه جنوبی
   177ستارخانتهران / تهرانکد مرکز: 526آدرس: خیابان ستارخان ،سه راه تهران ویلا -پلاک446کد پستی: 1455844951تلفن: 021-66552062 - 3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالستارخان
   178میدان حسن ابادتهران / تهرانکد مرکز: 528آدرس: خیابان وحدت اسلامی ،میدان حسن آباد-پلاک18(به دنبال آتش سوزی روز پنجشنبه ۲۷ تیرماه در بخشی از میدان حسن‌آباد و آسیب قسمت هایی از شعبه بانک شهر در این میدان، به اطلاع می رساند، مشتریان این شعبه از روز شنبه ۲۹ تیرماه تا اطلاع ثانوی جهت انجام امور بانکی خود می توانند به شعبه شهرداری مرکز بانک‌شهر واقع در خیابان بهشت، جنب ساختمان اصلی شهرداری تهران مراجعه کنند.)کد پستی: 1137915817تلفن: 021-66707589-66737941ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان حسن اباد
   179گیشاتهران / تهرانکد مرکز: 529آدرس: تهران، گیشا (کوی نصر)، نبش خیابان 23 ، پلاک 234تلفن: 86110967-86110971-86110974-86110977-86110981ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالگیشا
   180نیاوران - مژدهتهران / تهرانکد مرکز: 530آدرس: خیابان نیاوران ،خیابان شهید مقدسی ،نبش کوچه آزادی-پلاک2کد پستی: 1971975311تلفن: 021-26850969 -26851239-26851107-26851129-26851139ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالنیاوران - مژده