18 آذر 1398
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   181باغ فردوستهران / تهرانکد مرکز: 531آدرس: خیابان ولیعصر ،خیابان یکتا-پلاک2892کد پستی: 1988615853تلفن: 021-22745536- 22745537ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالباغ فردوس
   182محمودیهتهران / تهرانکد مرکز: 532آدرس: خیابان ولیعصر ،بالاترازپارک وی ،شهید مصطفی میرشریفی-پلاک2792کد پستی: 1986917346تلفن: 021-22666452-22666131ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمحمودیه
   183دیباجی جنوبیتهران / تهرانکد مرکز: 533آدرس: خیابان دیباجی جنوبی ،نرسیده به پل صدر ،کوچه رحیمی-پلاک104کد پستی: 1951876445تلفن: 021-22589283 - 22586349ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالدیباجی جنوبی
   184میدان هفت تیرتهران / تهرانکد مرکز: 534آدرس: تهرانساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان هفت تیر
   185مرزدارانتهران / تهرانکد مرکز: 535آدرس: بلوار مرزداران ،بعد از چهارراه دانش-پلاک86کد پستی: 1464653376تلفن: 021-44204182ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمرزداران
   186فلامک شمالیتهران / تهرانکد مرکز: 536آدرس: شهرک غرب ،بلوار دادمان ،اول خیابان فلامک شمالی ،ابتدای کوچه شهید حیدریان-پلاک1کد پستی: 1467885111تلفن: 021-88580524-88590611ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالفلامک شمالی
   187ولیعصر - پارک ساعیتهران / تهرانکد مرکز: 537آدرس: خیابان ولیعصر ،نرسیده به پارک ساعی-پلاک2196کد پستی: 1433885351تلفن: 021-88559069-88559071-88559075ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالولیعصر - پارک ساعی
   188ایران زمین - مهستانتهران / تهرانکد مرکز: 538آدرس: شهرک غرب ،خیابان ایران زمین ،خیابان مهستان ،ابتدای کوچه 2-پلاک10کد پستی: 1465813651تلفن: 021-88095630-88092856-88372478ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالایران زمین - مهستان
   189شعبه مجازیتهران / تهرانکد مرکز: 724فعالشعبه مجازی
   190اکباتان/نفیسیتهران / تهرانکد مرکز: 532آدرس: تهران ، فاز یک شهرک اکباتان، خیابان شهید نفیسی ، روبه روی اداره مخابرات، پ 57تلفن: 021-40446769-40442656-‏‏40446546‏‏فعالاکباتان/نفیسی
   191شعبه ورامینتهران / ورامینکد مرکز: 480آدرس: ورامین – میدان امام حسین – خیابان شهید بهشتی – جنب شهرداری مرکزی ورامینکد پستی: 3371813415تلفن: 40334923
   40334879 - 021
   فعالشعبه ورامین
   192شهرکردچهارمحال و بختیاری / شهرکردکد مرکز: 291آدرس: خیابان فردوسی جنوبی ،تقاطع خیابان خواجه نصیر-پلاک168کد پستی: 8816954945تلفن: 038 - 32277767-32277789-32277778-32277787ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالشهرکرد
   193بیرجندخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 306آدرس: بلوار شهید مدرس ،مابین خیابان مدرس 24 و 26 -پلاک322کد پستی: 9718887753تلفن: 056 - 32423557 - 32449200 - 32446240-42ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالبیرجند
   194ازادی بیرجندخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 439آدرس: اصفهان- خیابان جابر انصاری جنب شهرداری منطقه 8 اصفهان (خیابان شهید شهبازی)تلفن: 0311-4407586ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالازادی بیرجند
   195پاسداران بیرجندخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 440آدرس: بیرجندساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالپاسداران بیرجند
   196سبزوارخراسان رضوی / سبزوارکد مرکز: 314آدرس: سبزوار – خیابان مطهری – نبش مطهری 12 کد پستی: 9618643314تلفن: 05144656263- 05144656264 ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالسبزوار
   197اسرار سبزوارخراسان رضوی / سبزوارکد مرکز: 448آدرس: خراسان جنوبیساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالاسرار سبزوار
   198مشهدخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 266آدرس: خیابان احمدآباد ،مابین خیابان قائم و خیابان پاستور-پلاک210کد پستی: 9183714514تلفن: 051-38453961-3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالمشهد
   199میدان راهنماییخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 273آدرس: میدان راهنمایی-پلاک4کد پستی: 9185983111تلفن: 051-37655831ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالمیدان راهنمایی
   200خیابان امام رضاخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 274آدرس: خیابان امام رضا ،مابین خیابان امام رضا 16 و 18 -پلاک572کد پستی: 9166613453تلفن: 051-38519031-3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالخیابان امام رضا