04 مهر 1399
X
   
 
  • ضمانتنامه و صدور انواع ضمانتنامه
   1- صدور انواع ضمانت نامه های ارزی و ریالی
   عقد ضمان یا ضمانت نامه عبارت است از سندی که به موجب آن بانک صادر کننده ضمانت نامه، پرداخت وجه معین مورد تعهد اشخاص حقیقی یا حقوقی ( مضمون عنه ) را در قبال ذینفع ( مضمون له ) در مدتی معین تضمین می نماید.
   انواع ضمانت نامه
   به دلیل تنوع تعهداتی که ضمانت خواه در قبال ذینفع به عهده دارد، ضمانت نامه های بانکی انواع مختلفی دارند که مهمترین و متداول ترین ضمانت نامه ها به شرح ذیل می باشد.
   2.1) ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده
   شرکتها و سازمان ها معمولاً جهت اجرای طرح ها، انجام خدمات، خرید کالا، اموال و وسایل مورد نیاز خود اقدام به برگزاری مناقصه نموده و همچنین اموال و یا لوازم اسقاطی و غیر قابل مصرف و یا مازاد بر احتیاج خود را نیز از طریق مزایده به فروش می رسانند. لذا این سازمان ها (ذینفع) به منظور اطمینان از انجام عمل و عدم انصراف برنده مزایده یا مناقصه و امضای قرارداد مربوطه، از کلیه شرکت کنندگان در مزایده یا مناقصه (ضمانت خواه) درخواست می کنند به همراه پیشنهادات خود، نسبت به ارایه ضمانت نامه بانکی نیز اقدام نمایند.
   2.2) ضمانت نامه حسن انجام تعهدات/ کار
   به منظور تضمین انجام صحیح و به موقع تعهداتی که پیمانکار (ضمانت خواه) به موجب قرارداد و شرایط پیمانکاری به عهده می گیرد، کارفرما (ذینفع) از وی ضمانت نامه حسن انجام تعهدات (حسن انجام کار) اخذ می نماید.
   2.3) ضمانت نامه پیش پرداخت
   گاهی ممکن است پیمانکار (ضمانت خواه) برای شروع به کار و یا انجام تعهدات، نیاز به مبلغی وجه داشته باشد که به طور پیش پرداخت از طرف کارفرما (ذینفع) به او پرداخت گردد. لذا کارفرما قبل از پرداخت وجه مورد نظر، از وی درخواست ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت را می نماید.
   2.4) ضمانت نامه استرداد حسن انجام کار یا استرداد کسور وجه الضمان (10 درصد حسن انجام کار)
   مؤسسات دولتی و شرکت ها (ذینفع) معمولاً پرداخت 5 تا 10 درصد مبلغ قرارداد را منوط به دریافت صورت وضعیت های مقاطعه (صورت وضعیت کارهای انجام شده) نموده و مبلغ آن را تا پایان تحویل کار نزد خود نگاه می دارند تا در صورت مشاهده نقص یا ناتمام بودن کار از آن محل، تامین خسارت نمایند که آنرا به کسور وجه الضمان تعبیر نموده و پیمانکار (ضمانت خواه) مالک آن بوده و پس از تحویل قطعی کار مستحق اخذ آن خواهد بود. در صورتی که پیمانکار بخواهد از این وجه قبل از پایان کار استفاده نماید، ناگزیر است ضمانتنامه بانکی تحت عنوان استرداد کسور وجه الضمان یا ضمانتنامه ده درصد حسن انجام کار به کارفرما ارائه نماید.
   2.5) ضمانتنامه تعهد پرداخت (که خود به چهار نوع ذیل تقسیم می گردد)
   2.5.1) ضمانتنامه گمرکی که شامل موارد ذیل می گردد.
   2.5.1.1) ضمانتنامه پرداخت سود و عوارض گمرکی (در مواقعی که وارد کننده کالا توان پرداخت نقدی سود و عوارض گمرکی کالای وارده را ندارد، از این نوع ضمانتنامه استفاده مینماید)
   2.5.1.2) ضمانتنامه ترخیص موقت کالا (این نوع ضمانتنامه برای ماشینآلاتی که جهت بازاریابی، نمایش در نمایشگاه های تجاری و یا کپی برداری برای ساخت داخلی و سایر موارد از این دست در یک مدت کوتاه وارد کشور شده و پس از مدت کوتاهی از کشور خارج میگردد، صادر می شود)
   2.5.1.3) ضمانت نامه ترانزیت کالا (این نوع ضمانت نامه جهت عوارض گمرکی کالاها و ماشین آلاتی که از یکی از مرزهای کشور وارد و از سوی دیگر خارج می گردد، صادر می گردد)
   2.5.1.4) ضمانت نامه پاساوان کالا (این نوع ضمانت نامه مربوط به عوارض گمرکی کالاها و ماشین آلاتی می گردد که نگهداری کالا در انبار ورودی کشور امکان پذیر نبوده، لذا ضرورت دارد به سایر انبارهای مورد اعتماد گمرک انتقال یابد)
   2.5.2) ضمانت نامه نظام وظیفه
   2.5.3) ضمانت نامه دادگستری
   2.5.4) سایر ضمانتنامه تعهد پرداخت (ضمانت نامه متفرقه)
   2- صدور اعتبار اسنادی ریالی و ارزی
   اعتبار اسنادی یک روش و وسیله تضمین پرداخت است که به موجب آن بانک برای پرداخت مبلغ معینی به فروشنده کالا یا خدمات، متعهد به پرداخت می گردد ، مشروط بر این که اسناد حمل مقرر شده حاکی از ارسال کالا یا انجام خدمات در موعد مقرر و مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی، توسط فروشنده ارائه گردد. درصورت تحقق شرط فوق پرداخت به فروشنده انجام می پذیرد.
   در این راستا صدور اعتبار اسنادی ریالی در تمامی شعب بانک شهر و اعتبار اسنادی ارزی در شعب منتخب ارزی صورت می پذیرد.
   حداقل مدارک لازم جهت ارائه گشایش اعتبار اسنادی داخلی:
   - پیش فاکتور یا قرارداد معتبر فروش کالا
   - ارائه خدمت، بیمه‌نامه معتبر کالا به نفع بانک
   - نامه پذیرش بازرسی و همچنین تعهدنامه پا برجا بودن معامله
   - حداقل مدارک لازم به هنگام معامله اسناد سیاهه ( سیاهه تجاری فروش کالا یا صورت وضعیت انجام خدمت که به تأئید کارفرما یا نماینده قانونی وی رسیده باشد )،
   - سند حمل( حسب مورد، بارنامه، راه‌نامه، صورت مجلس تحویل و تحول کالا، حواله انبار فروشنده یا قبض انبار ) و گواهی بازرسی کالا می‌باشد.