04 مهر 1399
X
   
 
  • فروش اقساطی
   تسهیلات فروش اقساطی
   واگذاری"عین"، به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید‌های معین دریافت شود.
   بانک می‌تواند برای گسترش امور صنعت و معدن،کشاورزی و خدمات بنابر درخواست و تعهد متقاضی اموال منقول را خریداری و با اخذ تضمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشد.
   مدت قرارداد فروش اقساطی و بازپرداخت اقساط، حداکثر معادل عمر مفید اموال موضوع قرارداد است، که به تشخیص بانک تعیین می‌شود.
   فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزار کار : کاربرد (تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از حقیقی و حقوقی )
   فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات وتاسیسات : کاربرد ( جهت گسترش امور تولید ، خدمات و خرید کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل کشوربا عمر مفید بیش از یک سال )
   فروش اقساطی مسکن (به منظور گسترش در امر مسکن )
   • خرید کالای و خدمات ضروری از قبیل کالای مصرفی با دوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل ، ودیعه مسکن، و سایر نیاز های ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریال
   • تسهیلات خرید خودرو سواری ( تولید داخل) معادل 60% بهای خودرو و حداکثر به میزان 150 میلیون ریال
   • تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودرو های فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل 80 درصد خودرو به مبلغ 200 میلیون ریال
   1. مدارک مورد نیاز:
   اشخاص حقیقی:
   • درخواست متقاضی
   • فاکتور خرید (مواد اولیه، ماشین آلات)
   • اصل و کپی شناسنامه متقاضی
   • کپی مجوز فعالیت صنفی
   • اصل و کپی مجوز ملکی متقاضی
   اشخاص حقوقی:
   • درخواست متقاضی
   • اصل و کپی شناسنامه مدیران براساس آخرین تغییرات آگهی روزنامه رسمی
   • اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت
   • آگهی تاسیس شرکت
   • آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی‌
   • اظهارنامه مالیاتی
   • پروانه فعالیت
   • آخرین صورت‌های مالی شرکت
   سایر مدارک و مستندات و مجوزهایی که براساس نظر مرجع تصویب‌کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع معامله را اثبات می‌کند.
   2. مراحل انجام کار :
   1. دریافت درخواست متقاضی و مدارک مربوطه
   2. بررسی شاسیتگی متقاضی و ظرفیت و توان بازپرداخت تسهیلات درخواست شده
   3. اخذ وثائق وتضمین‌های لازم
   4. انعقاد قرارداد فروش اقساطی
   5. صدور چک تسهیلات در وجه فروشنده یا سازنده