13 اسفند 1399
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • کارت اعتباری
   معرفی کارت اعتباری
   ž یکی از راهکارهای اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی جهت اصلاح فرآیند‌های زمان‌بر و پر‌هزینه اعطای تسهیلات بانکی کوتاه و جلوگیری انحرافات موجود در مصرف تسهیلات، استفاده از کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه است. بر اساس این فرآیند ، در ابتدای امر تسهیلات بانکی در قالب اعتبار و به صورت کارت در اختیار متقاضی قرار می گیرد و دارنده کارت می تواند نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام نماید.
   ž تا زمان عدم استفاده از کارت اعتباری ، دارنده کارت هیچگونه تعهدی به بانک نخواهد داشت.
   ž در صورت استفاده از کارت اعتباری و ایجاد تعهدات برای دارنده آن ، امکان تسویه مطالبات به یکی از دو روش ذیل وجود دارد :
   1. تسویه مطالبات به صورت نقدی و طی بازه زمانی حداکثر 37 روز از تاریخ صدور کارت
   2. تسویه مطالبات از طریق اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه به دارنده کارت :
   در صورت درخواست مشتری مبنی بر بازپرداخت تسهیلات مرابحه به صورت دفعتاً واحده، حداکثر مدت زمان بازپرداخت 12 ماه می باشد. همچنین در صورت درخواست مشتری مبنی بر بازپرداخت تسهیلات مرابحه به صورت تقسیطی، حداکثر مدت زمان بازپرداخت 36 ماه می باشد.
   ž حداکثر مدت زمان استفاده از کارت اعتباری مطابق با تاریخ انقضای کارت می باشد (در حال حاضر دو سال). لیکن دوره بازپرداخت تسهیلات ناشی از آن می تواند تا پس از پایان دوره اعتبار کارت نیز، ادامه یابد.
   ž کارت اعتباری دارای ویژگی گردان است و بدین معنا می‌باشد که در صورت پرداخت بدهی مربوط به هر دوره، آن بخش از مبلغ پرداختی که صرف اصل بدهی شده است، مجدد به اعتبار کارت افزوده می‌شود.
   ضوابط مربوط به صدور و بهره برداری از کارت اعتباری
   ž هر فرد در شبکه بانکی مجاز به دریافت کارت اعتباری تا سقف 500 میلیون ریال می باشد.
   ž هر مشتری صرفاً مجاز به دریافت یک کارت اعتباری از هر بانک می‌باشد و دریافت کارت های متعدد از چند بانک منوط به رعایت سقف کارت اعتباری (پانصد میلیون ریال) می‌باشد.
   ž مانده اعتبار کارت اعتباری، صرفاً برای خرید کالا از طریق پذیرنده ها و درگاه های پرداخت اینترنتی قابل استفاده بوده و تراکنش­های مالی دیگر نظیر برداشت وجه، انتقال وجه و... از طریق کارت مزبور میسر نمی‌باشد.