23 فروردین 1400
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • کارت نقدی
   مشتریان با افتتاح حساب در بانک شهر می توانند درخواست کارت نقدی برای حساب خود کنند. شعبه بانک شهر می تواند با دریافت درخواست مشتری به صورت آنی اقدام به صدور کارت نقدی و تحویل آن به مشتری کند. مشتریان با استفاده از کارت نقدی بانک شهر می توانند از خدمات زیر استفاده کنند.
   1. دریافت وجه نقد از دستگاه های خودپرداز
   2. انتقال وجه از طریق دستگاه های خودپرداز و کارتخوان شعبه ای
   3. انتقال وجه از طریق اینترنت بانک با استفاده از رمز دوم کارت (اینترنتی)، شماره CVV2 مندرج بر روی کارت و تاریخ انقضای کارت
   4. خرید از کارتخوان های فروشگاهی
   5. خرید در اینترنت از طریق شماره کارت، رمز دوم کارت (اینترنتی)، شماره CVV2 مندرج بر روی کارت و تاریخ انقضای کارت
   6. پرداخت قبوض و خرید شارژ تلفن همراه از طریق دستگاه های خودپرداز، کارتخوان شعبه ای، کارتخوان های فروشگاهی
   7. پرداخت قبوض از طریق سامانه های غیرحضوری (اینترنت بانک، تلفنبانک) با استفاده از رمز دوم کارت
   مشتریان رمز کارت نقدی را از شعبه به صورت محرمانه دریافت کرده و می توانند از طریق دستگاه های خودپرداز اقدام به تغییر رمز و دریافت رمز دوم کارت کنند.