27 دی 1399
X
   
 
    • درگاه پرداخت اینترنتی
      بانک شهر این امکان را فراهم آورده است که افراد بتوانند با استفاده از کارت های عضو شتاب که قابلیت خرید اینترنتی دارند، از طریق اتصال سایت مورد نظر به درگاه پرداخت اینترنتی این بانک به صورت الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی وجه مورد نظر را پرداخت و خرید را انجام دهند؛
      به منظور استفاده از خدمات درگاه الکترونیکی، متقاضی می بایست دارای مجوز شغلی معتبر(پروانه کسب/ جوازکار و...) و سایت فروش اینترنتی متناسب با شرح فعالیت های عنوان شده در مجوز شغلی باشد؛ و جهت فروشگاه های الکترونیکی که فعالیت کسب و کار اینترنتی انجام می دهند، دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از شروط مورد نیاز دریافت درگاه پرداخت اینترنتی می باشد.