05 اسفند 1398
X
   
 
  • بورسار

   امروزه یکی ازکارکردهای خدمات نوین الکترونیکی، تسهیل در اجرای فرایندهای مالی حوزه بازارهای سرمایه گذاری و بورس می باشد. از این روبانک شهر به منظور ارائه خدمات مالی مطلوبترو جذب منابع اقدام به راه اندازی سامانه بورسار نموده است.
   بدین منظور لازم است مشتریان متقاضی برای استفاده از این خدمت با مراجعه به یکی از شعب این بانک اقدام به فعالسازی سرویس بورسار نمایند.
   از جمله ویژگی ها وخدمات ارائه شده در سرویس بورسار به مشتریان محترم می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

    امکان انتخاب کارگزار موردنظر

    امکان انتخاب بورس موردنظر

    تعیین سقف جهت سپرده واگذار شده به کارگزار

    امکان لغو واگذاری سپرده

    جستجو نمودن سپرده های واگذار شده از طریق ابزار جستجو

    مشاهده تراکنشهای صورت گرفته از طرف کارگزار بر روی سپرده واگذار شده

    امکان مسدود شدن موجودی سپرده از طرف کارگزار، تا سقف تعریف شده

    امکان تعیین تاریخ رفع مسدودی از طریق کارگزار