04 آذر 1399
X
   
 
  • تمدید مهلت جشنواره پذیرندگان

   تمدید مهلت جشنواره پذیرندگان

   تمدید مهلت جشنواره پذیرندگان پایانه های فروش تا پایان فروردین 99
   جشنواره دستگاه های کارتخوان بانک شهر تمدید شد. دارندگان دستگاه کارتخوان بانک شهر با شرکت در جشنواره پایانه های فروش، و کسب امتیاز، طبق زمانبندی اعلامی از تاریخ 01/11/98 الی 31/01/99 مشمول قرعه کشی و دریافت جایزه خواهند گردید.
   نحوه کسب امتیاز:
   1- میانگین مانده حساب متصل به دستگاه پایانه فروش
   - میانگین مانده حساب از30 تا 50 میلیون ریال20 امتیاز
   - میانگین مانده حساب50 تا 100 میلیون ریال 50 امتیاز
   - میانگین مانده حساب بیشتر از 100 میلیون ریال، به ازای هر 100 میلیون ریال 100 امتیاز بیشتر
   2- مبلغ تراکنش
   - مبلغ تراکنش هر 10 میلیون ریال یک امتیاز تا سقف 50 امتیاز
   *** به پذیرندگان دارای حساب جاری متصل به پایانه فروش30 امتیاز تعلق می گیرد.
   *** امتیازات کسب شده توسط هر پذیرنده، در هر ماه به صورت تجمعی در ماه های دوم و سوم نیز لحاظ خواهد گردید.
   جوایز جشنواره:
   - 10 جایزه 50 میلیون ریالی در پایان مرحله اول
   - 10جایزه 50 میلیون ریالی در پایان مرحله دوم
   - 20 جایزه صد میلیون ریالی در پایان جشنواره
   جایزه ویژه جشنواره: یک جایزه یک میلیارد ریالی
   ** امتیاز مورد نیاز برای شرکت در قرعه کشی جایزه یک میلیارد ریالی، کسب حداقل 150 امتیاز از سه مرحله جشنواره می باشد.
   *** قرعه کشی جوایز در پایان هر مرحله انجام و برندگان از طریق وب سایت بانک اعلام خواهند گردید.