02 بهمن 1400
X
   
 
  • سرفصل اخبار
  • تازه ترین پیامها و اطلاعیه ها
  • پرداخت بیش از 820 میلیارد ریال وام ازدواج از سوی شعب بانک شهر

   پرداخت بیش از 820 میلیارد ریال وام ازدواج از سوی شعب بانک شهر

   پرداخت بیش از 820 میلیارد ریال وام ازدواج از سوی شعب بانک شهر

   مدیر امور اعتبارات بانک شهر با بیان اینکه طی سال های اخیر تلاش قابل قبولی جهت تامین منابع مورد نیاز جوانان برای امر مبارک ازدواج داشته ایم، گفت: کل مبلغ وام ازدواج پرداختی در سال جاری از سوی این بانک بیش از 820 میلیارد ریال است.

   به گزارش روابط عمومی بانک شهر، مجید کاظمی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی کشور تلاش کرده با تمام ظرفیت های موجود کمک حال ازدواج جوانان باشد، افزود: طی سال جاری بیش از یکهزار نفر از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در این بانک بهره مند شده اند.
   کاظمی با اشاره به تکالیف بانک مرکزی برای بانک شهر در این خصوص، تصریح کرد: خوشبختانه شعب این بانک در سراسر کشور در ماه های مهر و آبان سال جاری نیز بیش از 230 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به واجدان شرایط پرداخت کرده اند.
   مدیر امور اعتبارات بانک شهر در پایان با بیان اینکه همراهی شایسته ای را با جوانان با توجه به دستورالعمل های بانک مرکزی و ضوابط بانک داشته ایم، ادامه داد: همچنین در ماه های یاد شده حدود 300 نفر از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک در سراسر کشور
   بهره مند شده اند.