09 مهر 1399
X
   
 
  • سرفصل اخبار
  • تازه ترین پیامها و اطلاعیه ها
  • صندوق تفکر خلاق در بانک شهر راه‌اندازی شد

   صندوق تفکر خلاق در بانک شهر راه‌اندازی شد

   روابط عمومی بانک شهر- صندوق تفکر خلاق در روابط عمومی بانک شهر ایجاد شد.

   روابط عمومی بانک شهر- صندوق تفکر خلاق در روابط عمومی بانک شهر ایجاد شد.

   درخشنده مدیرعامل بانک شهر از اساتید و صاحب نظران حوزه بانکی خواست تا ایده های نو و خلاق خود را از طریق اینترنت و یا پست به اداره کل روابط عمومی بانک شهر ارسال دارند.

   وی افزود: به آن نوع ایده هایی که منجر به خلق خدمت جدید و سودآور برای بانک و مردم باشد جوایز ارزنده ای از طرف بانک اهداء خواهد شد.

   نوع هدایا و روش اعطای جوایز از طریق این بانک متعاقباً اعلام خواهد شد.

   مشخصات سایت بانک شهر و شماره صندوق پستی بانک شهر که بدین امر اختصاص یافته عبارت است از:  www.city-bank.ir و صندوق پستی: 771-18735