09 مهر 1399
X
   
 
  • سرفصل اخبار
  • تازه ترین پیامها و اطلاعیه ها
  • پرداخت الکترونیکی هزینه‌های عمومی با همکاری بانک شهر

   پرداخت الکترونیکی هزینه‌های عمومی با همکاری بانک شهر

   هوشنگ خندان دل عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت عامل استان خراسان رضوی در بانک شهر از پرداخت هزینه های حمل ونقل عمومی درون شهری در شهر مشهد با همکاری بانک شهر خبر داد.

   هوشنگ خندان دل عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت عامل استان خراسان رضوی در بانک شهر از پرداخت هزینه های حمل ونقل عمومی درون شهری در شهر مشهد با همکاری بانک شهر خبر داد.

   به گزارش روابط عمومی بانک شهر هوشنگ خندان دل  عضو هیأت مدیره بانک شهر طی مصاحبه ای گفت: شهرداری مشهد با هماهنگی و توافقاتی که با بانک شهر انجام داده طی 6 ماه آینده طرح پرداخت الکترونیکی هزینه های حمل و نقل درون شهری را اجرا خواهد نمود.

   وی افزود: پرداخت الکترونیکی هزینه پارکینگ های عمومی نیز در دستور کار شهرداری مشهد قرار دارد که طبق برنامه ریزی به عمل آمده از طریق بانک شهر به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.