06 آبان 1399
X
   
 
  • سرفصل اخبار
  • تازه ترین پیامها و اطلاعیه ها
  • آگهی دعوت به همکاری بانک شهر

   آگهی دعوت به همکاری بانک شهر

   آگهی دعوت به همکاری بانک شهر

   به آگاهی واجدین شرایط جهت شرکت در مصاحبه استخدامی بانک شهر می رساند، این عزیزان می توانند از تاریخ یکشنبه 10/10/91 به مدت ده روز کاری تا تاریخ 19/10/91 و از طریق مراجعه به سایت این بانک و مطالعه دقیق شرایط استخدام و تعیین شهر نسبت به نام نویسی اقدام نمایند.

   به آگاهی واجدین شرایط جهت شرکت در مصاحبه استخدامی بانک شهر می رساند، این عزیزان می توانند از تاریخ یکشنبه 10/10/91 به مدت ده روز کاری تا تاریخ 19/10/91 و از طریق مراجعه به سایت این بانک و مطالعه دقیق شرایط استخدام و تعیین شهر نسبت به نام نویسی اقدام نمایند.
   لازم به ذکر است که داوطلبان زن و مرد پس از طی مراحل مصاحبه عمومی و تخصصی در مشاغل ذیل به همکاری دعوت خواهند شد.

   ردیف

   عنوان شغلی

   تحصیلات و شرایط

   1

   متصدی امور بانکی

   کارشناسی و کارشناسی ارشد

   2

   مدیریت میانی ستادی

   کارشناسی و کارشناسی ارشد

   3

   مشاغل تخصصی کارشناسی

   کارشناسی ارشد و بالاتر

   4

   رئیس و معاون شعبه

   بازنشستگان سیستم بانکی