07 مهر 1399
X
   
 
  • سرفصل اخبار
  • تازه ترین پیامها و اطلاعیه ها
  • مهلت ثبت نام همکاری با بانک شهر به پایان رسید

   مهلت ثبت نام همکاری با بانک شهر به پایان رسید

   مهلت ثبت نام همکاری با بانک شهر به پایان رسید

   مهلت ثبت نام همکاری با بانک شهر به پایان رسیده و اسامی واجدین شرایط به زودی درج خواهد شد.

   مهلت ثبت نام همکاری با بانک شهر به پایان رسیده و اسامی واجدین شرایط به زودی درج خواهد شد.
   ضمن اعلام پایان مهلت ثبت نام همکاری با بانک شهر و تقدیر و تشکر از برادران و خواهرانی که دعوت به همکاری این بانک را پذیرفتند، بدینوسیله حضور متقاضیان محترم اعلام می شود، از بین44660نفر ثبت نام شده، اسامی واجدین شرایط، متناسب با ضوابط مقرر و نیاز بانک، استخراج شده و در مراحل بعدی جهت مصاحبه حضوری از طریق وب سایت اعلام میشود.