07 مهر 1399
X
   
 
  • سرفصل اخبار
  • تازه ترین پیامها و اطلاعیه ها
  • اسامی دو برابر ظرفیت پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی بانک شهر

   اسامی دو برابر ظرفیت پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی بانک شهر

   اسامی دو برابر ظرفیت پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی بانک شهر

   اسامی دو برابر ظرفیت پذیرفته شدگان مرحله اول ثبت نام کنندگان در آزمون استخدامی بانک شهر اعلام شد.

   اسامی دو برابر ظرفیت پذیرفته شدگان مرحله اول ثبت نام کنندگان در آزمون استخدامی بانک شهر اعلام شد.
   انتخاب واجدین دو برابر ظرفیت بر اساس دانشگاه محل تحصیل، معدل و ظرفیت مورد نیاز انجام شده است. به این ترتیب پس از بررسی مدارک دریافت شده و بر حسب اولویت و نیاز به توسعه شعب، به تدریج از واجدین شرایط نهایی، جهت انجام مصاحبه علمی و تخصصی، دعوت به عمل خواهد آمد.
   پذیرفته شدگان در این مرحله می بایست مدارک اولیه خود را حداکثر تا تاریخ بیست و چهارم بهمن ماه، به اداره امور همکاران بانک شهر ارسال نمایند.
   بدیهی است به مدارکی که ناقص و یا با تاخیر ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.