09 مهر 1399
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   81کاشاناصفهان / کاشانکد مرکز: 321آدرس: میدان دروازه دولت ،خیابان امیریه-پلاک8240کد پستی: 8716638178تلفن: 0315-5471404ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰کاشان
   82دروازه دولت کاشاناصفهان / کاشانکد مرکز: 245256مرکز ناظر: کاشانآدرس: دروازه دولتدروازه دولت کاشان
   83ناجی آباداصفهان / کاشانکد مرکز: 245463مرکز ناظر: کاشانآدرس: فاز 2 ناجی آباد، خیابان بهارستان، مقابل پارک ناژونناجی آباد
   84آران بیدگلاصفهان / کاشانکد مرکز: 245475مرکز ناظر: کاشانآدرس: مقابل امامزاده محمدهلال بن علیآران بیدگل
   85گلشهرالبرز / کرجکد مرکز: 265آدرس: خیابان 45 متری گلشهر ،آبان شرقی-پلاک2/603کد پستی: 3138914585تلفن: 026-34643194-34643188ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰گلشهر
   86عظیمیه کرجالبرز / کرجکد مرکز: 268آدرس: بلوار 45 متری کاج-پلاک303کد پستی: 3155643471تلفن: 026-32512601-32512519ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰عظیمیه کرج
   87میدان توحید کرجالبرز / کرجکد مرکز: 286آدرس: میدان توحید، بلوار بلال حبشی-پلاک72کد پستی: 3134851889تلفن: 026-32279247-49ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰میدان توحید کرج
   88هفت تیر کرجالبرز / کرجکد مرکز: 307آدرس: بلوار هفت تیر ،حد فاصل چهارراه کارخانه قند و چهاراه مصباح -پلاککد پستی: 3134686745تلفن: 026-32262820-21-22ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰هفت تیر کرج
   89شهید بهشتی کرجالبرز / کرجکد مرکز: 367آدرس: ؛ سه راه رجایی شهر؛ به سمت میدان سپاه؛ نبش خیابان ولیعصر3 ؛ کد پستی 3133775694کد پستی: 3144919145تلفن: 026-32762663-32762877ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰شهید بهشتی کرج
   90مهر شهر کرجالبرز / کرجکد مرکز: 369آدرس: بلوار شهرداری ،فاز 3 مهرشهر ،نبش کوچه 307-پلاک298کد پستی: 3185714133تلفن: 026-33419770-3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰مهر شهر کرج